Yeni Dünya Kuruluyor

Üretim teknolojilerindeki gelişim yeni dünyanın habercisi ve bu yeni dünyanın eskisinden farkı insan ilişkilerini yeniden olmadığı şekliyle düzenlemesi.

03:32:01 | 2022-11-23
Simge Şahin
Simge Şahin      simge@gmail.com

Yeni dünyada; yazılım noktasında, zekâ ve denetim sistemleri kapsamında yapay zekâ araştırmaları, kodlama ve veri tabanı sorgu dillerine hâkimiyet ile yeni algoritmaların geliştirilmesi ön plana çıkıyor. Hâlihazırdaki silikon teknolojisi ile insan beyninin esnekliğine ve yeteneğine ulaşılamadığından, biyolojik ve moleküler sistemler üzerinde de çalışılıyor.

Bizim ve bizim güneyimizdeki dünyada ortaçağa dönmemek için siyasal kodlar ve  dönüşler içiçe geçerken;  kuzeyimizdeki dünyada Sibernetik yani beden ve görünüm odaklı konstrüktif mimari çalışmaları kapsamında; sistemin canlı dokulara benzemesi için tıp ile birlikte elektronik ve malzeme bilimi kullanılırken; konstrüktif fizik, hidrolik, pnomatik, makine vb. geleneksel bilim ve mühendislik dallarından da yararlanılıyor.  İnsansı ve canlı benzeşimli robotlar üzerine yoğunlaşan Antropomorfik Robotik de sibernetiğin bir alt kolu özelliği taşıyor.

 İlgili teorik araştırmalar ilk ticârî çıktılarını mekanik ve elektronik sistemler içeren Robotik oyuncaklarla ortaya çıkardı. Dünya çapında çok fazla insanın uğraş alanı robot hobisi kişilerin farklı eğilimlerine göre yönlenebiliyor. Bu alanda çok fazla ulusal ve uluslararası yayın ve yarışma mevcut. FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi kapsamında öğrenmenin bileşenlerinden kabul edilen Robotik etkinlikler, okul dışı öğrenme kapsamında da verimli şekilde değerlendiriliyor. Robotik kodlama dersleri ise artık anaokullarında bile veriliyor.

Bu yeni dünyada sınıfsal farklılaşmalar ve çatışmaların nasıl yaşanacağı ise başka bir yazının konusu  olarak aklımızda tutalım.

Bu yazıyı kaleme alan şahıs (X Kuşağı) bireyi Modernizmin kalıpları ve kamplaşmaları içerisinde yetişti. Ancak yeni dünyanın (Y ve Z Kuşağı) bireyi bu kamplaşmaların / kalıpların dışında  kendini konumlandırıyor. Üretimdeki ve yetişilen eko sistemdeki farklılık önümüzdeki yıllarda önemli değişimler yaşanacağının ve yeni bir dünyanın kurulacağının göstergesi.

Herkes bu yeni dünyaya göre kendini konumlandırsın. Dinsel ve dinsel olmayan “tarikatların” tümü için söylüyorum.
ETİKET :   simgesahin-yeni-dunya

Tümü