Doğru karışımı bulmak

Sandvik Coromant Başkanı Nadine Crauwels şöyle diyor: farklı takımlar üretimi arttırabilecek farklı bakış açıları sunabilir

15:27:35 | 2020-06-22

Çeşitlilik, işletme performansını en üst düzeye çıkarmanın yolunu açan faktörlerden biridir. Farklı yaş, cinsiyet, etnik köken ve geçmiş deneyimlerden oluşan karma ekiplerin oluşturulmasının, taze düşünce ve yeni fikirlere yol açtığı kanıtlanmıştır, bu da rekabet avantajı sağlar.

 Çeşitliliğin değeri, McKinsey & Company'nin yönetim danışmanları tarafından yapılan son araştırmalar ile desteklenmiştir. Çeşitlilik Konuları raporu ırk ve etnik çeşitlilik açısından en üst çeyrekte yer alan şirketlerin kendi ulusal endüstri ortalamalarının üzerinde finansal getiri elde etme olasılığının yüzde 35 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Raporda ayrıca cinsiyet çeşitliliği açısından en üst çeyrekte yer alan şirketlerin kendi ulusal endüstri ortalamalarının üzerinde finansal getiri elde etme olasılıklarının yüzde 15 daha fazla olduğu tespit edildi. Görünen o ki çeşitlilik, şirket genelinde değer sunuyor.

 Çeşitliliğin avantajları geniş ölçüde kabul görüyorsa o zaman Sandvik Coromant gibi global bir organizasyon içinde bunu nasıl sağlayacağız? Cevap, doğru şirket kültürüne sahip olmakla ilgilidir. Sandvik Coromant, toplantı salonundan imalathaneye kadar çeşitliliğin değeri konusunda yüksek bir farkındalık sağlamak için tutarlı bir yaklaşım sergiliyor. Bu, geniş bir yetenek yelpazesini çekmeye odaklanırken net bir şekilde yerine geçme ve liderlik gelişimini teşvik eden entegre İK politikaları ve süreçleri tarafından destekleniyor. Ayrıca, yeni işe alımların üç ayda bir ölçülmesi bize, kaydedilen ilerlemenin güncel bir resmini çiziyor ve bu sayede cinsiyet dengesi gibi alanlarda performansımızı izliyoruz.

 Çeşitliliğin takdir edildiği, değer verildiği ve saygı duyulduğu kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bireylerin konuşma, bilgi ve fikirlerini paylaşma yetkisine sahip olduğu bir açıklık kültürünü teşvik ediyoruz. Sonuçta, farklı takımlar ancak gerçek bir ses eşitliği olduğunda başarılı olabilir.

 Cinsiyet dengesi

 Herkes için eşitliği sağlamak üzere uygulamaya konulmuş çok sayıda destekleyici program ve girişimler bulunuyor. Örneğin cinsiyet söz konusu olduğunda, lisansüstü programımız dünyanın dört bir yanından yüksek oranda genç kadının ilgisini çekiyor. Şirketimizin web sitesi çalışmalarını, mühendislik ve liderlik gibi konularda görüşlerini paylaşmak üzere tasarlanan röportajlar ve örnek çalışmalar ile düzenli olarak sürdürmektedir.

 

Ayrıca, Sandvik Coromant'ın bir şirket olarak kendini genç kadınlara nasıl tanıttığına yakından bakmaya başladık. Üretim sektörü, son yıllarda önemli ölçüde değişim göstermiştir ve artık yazılım geliştirmeden veri analizlerine kadar çok daha çeşitli becerilere dayanmaktadır. Bu görevler cinsiyet farklılığından etkilenmez ve şirket olarak işe alım politikalarımızın tarafsız olarak ele alınmasını ve cinsiyet yanlılığı bulunmamasını sağlama konusunda sorumluluğumuz bulunmaktadır.

 İş ilanlarında kullanılan dilin başvuran kadınların yüzdesi üzerinde belirgin bir etkisi olabileceğini gösteren çok sayıda araştırma yayınlanmıştır. Kelime ve ifadelerde yapılan en küçük değişiklikler bile görevlerin genç kadınlara çok daha cazip görünmesini sağlayabilir. Bu nedenle, iş ilanlarında kullanılan ifadelerin modern ve kapsayıcı olmasını sağlamak için işe alım süreçlerimizi gözden geçirdik. Örneğin, cinsiyete özgü sıfatlardan mümkün olduğunca kaçınıyoruz ve birinci önceliğimizin daha fazla kadının dikkatini çekmek ve elde tutmak olduğunu açıkça ortaya koyuyoruz.

 Bu tür bir faaliyet özellikle üretim içindeki hızlı bir değişim anında önemlidir. Dijitalleşme, Sandvik Coromant gibi şirketlerin yapay zeka ve veri toplama gibi alanlarda yeni becerilere ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Bu alanlarda yeteneklere sahip genç kadınlara hitap etmemiz çok önemlidir.

 

Destek ağları

 Genç kadınların cinsiyet rol modellerinin bulunduğu bir organizasyonda çalışmayı düşünmesi daha olasıdır. Değerli destek ağları sağlamayı amaçlayan birçok işte yer almamızın nedeni budur. Örneğin, Lider Kadın Mühendisleri ele alalım: Bu, İsveç'teki yeni mezun kadınları akranları ile buluşmaya ve onlardan öğrenmeye teşvik eden bir girişimdir. Bu program cinsiyet sorunları hakkında farkındalık yaratıyor ve kadınların kariyerlerinde uzun süredir devam eden yapısal beklentilerini zorluyor. Ayrıca, genç kadınların klasik olarak erkek egemen sektörlerde bağlantı kurmalarını ve çalışma deneyimlerini paylaşmalarını kolaylaştırıyor.

 Bu girişimler olumlu bir etki yaratmaya başlıyor. Mühendislik ve üretim sektörlerinin geçmişten bu yana ağır bir şekilde erkek egemenliğinde olmasına rağmen, istatistikler doğru yönde ilerliyor. Sandvik Coromant bünyesinde kadınlar, artık global işgücünün %18'ini ve yeni nesil yöneticilerin %30'unu oluşturuyor. Kadınlar ayrıca global fonksiyon yönetimi ekipleri içinde %40'lık bir paya sahiptir. Yapılması gereken daha çok iş var elbette, ancak cinsiyet girişimlerimizin bir fark yaratmaya başladığı da açıktır.

 

Bütün bunlar neden çok önemli? Cevabı basit: Farklı takımlar daha iyi performans sergiler. Bizim için çeşitlilik, kişisel ve kültürel farklılıklarımızı, farklı iş ve yaşam deneyimlerimizi benimsemekle ilgilidir. Cinsiyet, yaş, kültürel ve ulusal geçmiş, etnik köken, dil vb. açısından hepimiz farklıyız. Çeşitlilik, kolaylık sağlar. Farklı takımlar genellikle daha iyi performans sergiler ve sınırların ötesine geçer. Diğer yandan, daha sınırlı ekipler daha kısıtlı fikirlere neden olur.

Öyleyse ilerleme yolundaki zorluklar açık. Sandvik Coromant, organizasyonun her kademesinde çeşitliliği teşvik etme sözü veriyor. Üretim ve mühendislik sektörleri, heyecan verici, ödüllendirici ve iyi ücretli bir kariyer sunuyor ve bu tür fırsatların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   sandvik coromant nadine crauwels

Tümü