Değişim Güzeldir Yaşamasını Bilene …

Dünyada ve özellikle yakın coğrafyalarımızda yaşadığımız gelişmeler; Küresel sistemin yaşadığı sıkıntı ve açmazların ortaya çıkardığı sorunlardır. Suriye, Libya, Kafkasya gibi sorunlarda çözümsüzlük artık kendini sıcak çatışma ile ortaya koymaktadır.

03:38:40 | 2020-06-20
Metehan Ali Aslan
Metehan Ali Aslan      leventhaber1@gmail.com

Küreselleşme ile gelen yeni tehditler ve riskler üzerine inşa edilen yeni stratejilerin ele alınmasında Uluslararası Politik Ekonomi yaklaşımı, yeni sorulara yanıt aramanın yanı sıra  bağlamın yeniden değerlendirilmesini  gerektirmektedir.

Uluslararası politikanın değişen dinamiklerini irdelerken Uluslararası Politik Ekonomi perspektifinin getirdiği eleştirel yaklaşımı merkeze alan, yeni tehditler ve risk odaklı yeni güvenlik yaklaşımları ve buna bağlı olarak geliştirilen stratejiler Uluslararası Politik Ekonomi çerçevesinde tartışılmaktadır.

Değişim üzerine odaklanmak, var olan siyasi, sosyal ve ekonomik yapıları yeniden düşünmeyi gerekli kıldığı için, küreselleşme ve güvenlik tartışmalarının değişen çerçevesini, ortaya çıkan belirsizlikleri ve güç dengelerini, yapısı ve işlevi dönüşüm geçiren devleti sorunsallaştırarak tartışmaya açmıştır.

 Buradan hareketle devletin doğasında oluşan değişimler ve bu değişimlerin ortaya çıkma nedenleri ayrıntılı olarak irdelenmelidir.  

Yeni yüzyıl, altyapı ve üstyapı teorilerinde de değişimi beraberinde getirmiş görünmektedir.  Değişen ekonomik, teknolojik alt yapısal özellikler, sosyal, siyasal ve kültürel değişimleri hızla tetiklemiş ve  değişen devlet yapılarını da gözler önüne sermiştir. 

Soru tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu değişim dalgasının altında kalıp boğulacak mıyız? Yoksa üzerine çıkarak sörf mü yapacağız? Bunu önümüzdeki yıllarda tüm dünyalı türdeşlerimizle birlikte göreceğiz. 
ETİKET :   Metahan Ali Aslan-degisim-guzeldir

Tümü