Varyant Yönetimi

Yazılım Tabanlı Kişisel Ürünlerde Varyant Yönetimi Otomotiv Sektöründe Ürün Geliştirme ve PLM Sisteminin Kullanımı

13:29:32 | 2024-01-27
Prof.Dr.Semih Ötleş
Prof.Dr.Semih Ötleş       karabayhatice@hotmail.com

Uğur Akoğlu1,3, Alican Yılmaz4, Prof.Dr.Semih Ötleş1,2

1Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemelliyet Araştırma Merkezi

 3BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4Direktör, Beemobs (Bee Mobility Solutions) Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

 1. 1.       Giriş

Yazılım tabanlı kişisel ürünlerde varyant yönetimi, müşterilere özelleştirilebilir ve farklı varyantlara sahip ürünler sunan bir süreçtir. Bu ürünler, yazılımın gücünü kullanarak müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılabilir ve farklı özelliklere sahip olabilir. Varyant yönetimi, bu farklı varyantların etkin bir şekilde yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayarak, şirketlere daha hızlı pazara sunum ve daha verimli bir ürün yaşam döngüsü yönetimi imkanı sağlamaktadır.

Varyant yönetiminde, kompleksite matrisi ve yazılım öğeleri gibi araçlar büyük önem taşır. Kompleksite matrisi, ürünün farklı varyantlarını ve bu varyantların özelliklerini görselleştirmek için kullanılır. Matrisin satırları, ürünün farklı özelliklerini temsil ederken, sütunları ise farklı varyantları temsil etmektedir. Her hücre, bir özelliğin belirli bir varyantta bulunup bulunmadığını veya nasıl yapılandırıldığını gösterir. Bu sayede, ürünün farklı varyantları arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri kolayca gözlemlenebilir.

Yazılım öğeleri ise, varyantları temsil eden özelliklerin ve bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Her bir yazılım öğesi, belirli bir özelliği veya bileşeni temsil eder ve varyantlara özgü yapılandırmalar içerir. Yazılım öğeleri, modüller, bileşenler, fonksiyonlar veya alt sistemler şeklinde olabilir. Varyant yönetiminde, yazılım öğeleri konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi ve test süreçlerinde kullanılır. Her bir yazılım öğesi, farklı varyantların gereksinimlerine uygun bir şekilde bir araya getirilerek farklı ürün varyantlarının oluşturulmasını sağlar.

Kompleksite matrisi ve yazılım öğeleri, varyant yönetiminde analiz, değişiklik yönetimi ve test süreçlerinde büyük bir rol oynar. Kompleksite matrisi, farklı varyantların analiz edilmesine yardımcı olarak gereksinimlerin eşleştirilmesi ve analiz süreçlerinde kullanılabilir. Değişiklik yönetimi sürecinde, kompleksite matrisi ve yazılım öğeleri değişikliklerin analiz edilmesini ve yönetilmesini sağlar. Test sürecinde ise yazılım öğeleri, her bir varyantın test edilmesini ve uygunluk kontrolünün yapılmasını sağlar.

Yazılım tabanlı kişisel ürünlerde varyant yönetimi, müşteri ihtiyaçlarına uygun farklı varyantların sağlanması, daha hızlı pazara sunum ve daha etkili bir ürün yaşam döngüsü yönetimi sağlar. Kompleksite matrisi ve yazılım öğeleri gibi araçlar, bu yönetimi kolaylaştırarak şirketlere rekabet avantajı sağlar. Bu sayede, şirketler müşterilerine özelleştirilebilir ve farklı varyantlara sahip ürünler sunarken, daha verimli ve etkili bir şekilde çalışabilirler.

 

 1. 1.       Kompleksite Matrisi

Kompleksite matrisi, yazılım tabanlı kişisel ürünlerdeki farklı varyantların analiz edilmesi ve yönetilmesi için kullanılan önemli bir araçtır. Bu matris, ürünün farklı özelliklerini ve bu özelliklerin hangi varyantlarda bulunduğunu görselleştirmek amacıyla kullanılır. Genellikle satırlar ve sütunlar olmak üzere iki boyutlu bir yapıya sahiptir. Satırlar, ürünün farklı özelliklerini temsil ederken, sütunlar farklı varyantları temsil eder. Her hücre, bir özelliğin belirli bir varyantta bulunup bulunmadığını veya nasıl yapılandırıldığını gösterir.

Bu matris, ürünün farklı varyantları arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri görselleştirmemizi sağlar. Örneğin, bir akıllı telefon üreticisi için kompleksite matrisi, farklı varyantların ekran boyutları, bellek kapasiteleri, kamera özellikleri gibi özelliklerini gösterir. Bu matris aynı zamanda, gereksinimlerin eşleştirilmesi, değişiklik yönetimi ve analiz gibi süreçlerde de kullanılabilir.

Kompleksite matrisi, varyant yönetimi sürecinde önemli bir role sahiptir. Ürünün farklı varyantlarını analiz etmek, gereksinimlerle eşleştirmek, değişiklikleri yönetmek ve test sürecini yönlendirmek için kullanılır. Bu matris sayesinde, şirketler müşteri ihtiyaçlarına daha uygun ürün varyantları oluşturabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

 

 1. 2.       Yazılım Öğeleri

Yazılım öğeleri, yazılım tabanlı kişisel ürünlerde varyant yönetimi sürecinde önemli bir rol oynayan bileşenlerdir. Bu öğeler, farklı varyantların özelliklerini ve yapılandırmalarını temsil eder. Bir varyantı temsil eden özelliklerin ve bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan birimlerdir. Her bir yazılım öğesi, belirli bir özelliği veya bileşeni temsil eder ve varyantlara özgü yapılandırmalar içerir. Bu öğeler; modüller, bileşenler, fonksiyonlar veya alt sistemler şeklinde olabilir.

Varyant yönetimi sürecinde yazılım öğeleri, konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi ve test süreçlerinde kullanılır. Her bir yazılım öğesi, farklı varyantların gereksinimlerine uygun bir şekilde bir araya getirilerek farklı ürün varyantlarının oluşturulmasını sağlar. Örneğin, bir otomobil üreticisi için yazılım öğeleri, farklı motor tiplerini, iç mekan seçeneklerini, güvenlik özelliklerini temsil eder.

Varyantların yapılandırılmasını kolaylaştırır ve yönetim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Konfigürasyon yönetimi, yazılım öğelerinin farklı varyantlarda nasıl birleştirileceğini ve yapılandırılacağını belirler. Değişiklik yönetimi sürecinde, yazılım öğeleri değişikliklerin analiz edilmesini ve yönetilmesini sağlar. Test sürecinde ise her bir yazılım öğesi, farklı varyantların uygunluk kontrolünün yapılmasına olanak sağlar.

Yazılım tabanlı kişisel ürünlerde varyant yönetimi sürecinde önemli bir rol oynar. Bu öğeler, farklı varyantların yapılandırılması, değişikliklerin yönetimi ve test sürecinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu sayede şirketler, müşterilere özelleştirilebilir ve farklı varyantlara sahip ürünler sunarak rekabet avantajı elde edebilir.

 

 1. 3.       Varyant Yönetimi Süreci

Varyant yönetimi süreci, yazılım tabanlı kişisel ürünlerde farklı varyantların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, kompleksite matrisi ve yazılım öğeleri gibi araçları kullanarak gerçekleştirilir.

Yazılım öğeleri, her bir varyantın özelliklerini ve yapılandırmalarını temsil eder. Bu öğeler, farklı varyantların gereksinimlerine uygun olarak bir araya getirilir ve yapılandırılır. Yazılım öğeleri, konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi ve test sürecinde kullanılır. Konfigürasyon yönetimi, yazılım öğelerinin farklı varyantlarda nasıl birleştirileceğini ve yapılandırılacağını belirler. Değişiklik yönetimi sürecinde, yazılım öğeleri değişikliklerin etkisini analiz etmek ve yönetmek için kullanılır. Test sürecinde ise her bir yazılım öğesi, farklı varyantların uygunluk kontrolünün yapılmasına olanak sağlar.

 

 1. 1.       Sonuç

Yazılım tabanlı kişisel ürünlerde varyant yönetimi, müşteri taleplerine uygun farklı varyantların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan önemli bir süreçtir. Bu süreç, kompleksite matrisi ve yazılım öğeleri gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Varyant yönetimi sürecinde kompleksite matrisi, ürünün farklı varyantlarını analiz etmek, gereksinimleri eşleştirmek ve benzerlikleri gözlemlemek için kullanılır. Yazılım öğeleri ise, varyantların özelliklerini ve yapılandırmalarını temsil eder. Bu öğeler, konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi ve test süreçlerinde rol oynar. Konfigürasyon yönetimi, yazılım öğelerini farklı varyantlarda birleştirme ve yapılandırma sürecini yönetirken, değişiklik yönetimi süreci değişiklikleri analiz etmek ve yönetmek için kullanılır. Test sürecinde ise yazılım öğeleri, farklı varyantların uygunluğunu kontrol etmek için önemli bir rol oynar.

Varyant yönetimi süreci, şirketlere daha esnek ürün yelpazesi sunma, müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve rekabet avantajı elde etme imkanı sağlar. Bu süreç, ürün yaşam döngüsü boyunca daha hızlı pazara sunum, daha verimli bir yapılandırma ve test süreci, değişikliklerin daha etkili yönetimi gibi avantajları beraberinde getirir.

Sonuç olarak, yazılım tabanlı kişisel ürünlerde varyant yönetimi süreci, kompleksite matrisi ve yazılım öğeleri gibi araçlarla desteklenerek başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu süreç, şirketlere müşteri odaklı, özelleştirilebilir ve farklı varyantlara sahip ürünler sunma yeteneği sağlayarak rekabetçi bir avantaj elde etmelerine yardımcı olur.

 

 1. 2.       Kaynaklar

 

 1. Özgentürk, K. D., Elmali, B. I., & Otles, S. (2020). Engineering IT Management on End-to-End PLM Structure in Automotive Sector. Product Lifecycle Management Enabling Smart X. PLM 2020. IFIP Advances in Information and Communication Technology (Cilt 594, s. 745-755). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62807-9_61
 2. Pohl, K., Böckle, G., & van der Linden, F. (2010). Software Product Line Engineering: Foundations, Principles, and Techniques. Springer.
 3. Kang, K. C., Cohen, S. G., Hess, J. A., Novak, W. E., & Peterson, A. S. (1998). Feature-oriented domain analysis (FODA) feasibility study. Technical Report CMU/SEI-90-TR-21, ESC-TR-90-221, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA.
 4. Lee, J., Kim, M., & Lee, S. (2013). An empirical study on the effectiveness of product line engineering in software development. Journal of Systems and Software, 86(1), 202-216.
 5. Rubin, J., & Cheon, Y. (2007). On the relationship between feature models and program families. ACM SIGPLAN Notices, 42(10), 355-372.
 6. Benavides, D., Ruiz-Cortés, A., Segura, S., & Troya, J. M. (2009). Automated analysis of feature models 20 years later: A literature review. Information Systems, 34(6), 684-705.
 7. Czarnecki, K., & Eisenecker, U. W. (2000). Generative programming: methods, tools, and applications. Addison-Wesley Professional.
 8. Weiss, D. M., & Lai, C. R. (1999). Software product-line engineering: A family-based software development process. Addison-Wesley Professional.
 9. Svahnberg, M., Bosch, J., & Whittle, J. (2012). Variability modeling in industry: Experiences and challenges. Software, IEEE, 29(5), 70-77.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   semih-otles-varyant-yonetimi

Tümü