"Su Yönetiminde" Öncü Kuruluş Alter'e Ödül

ALTER, 2. Su Yönetimi Ödülleri çerçevesinde, “Gaziantep İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması Danışmanlık İşi” ile ödüle layık görüldü

19:52:28 | 2022-12-02

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak yaşanan “küresel su sorunu” tüm dünyayı “su yönetimi” konusunda harekete geçirerek önlem seferberliğine iterken, Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde bu alanda başarılı çalışmalara imza atan ve özellikle belediyelere ve kamu kuruluşlarına bu alanda sunduğu hizmetlerle öne çıkan ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., ödüle layık görüldü.

Dünya’da yaşam açısından stratejik önem kazanan “su yönetimi” konusunda tüm ülkeler bu alanda çalışan, projeler üreten mühendislik ve müşavirlik kuruluşlarını teşvik ediyor, ödüllendiriyor. Türkiye’de de Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED), 2014 yılından beri sürdürdüğü Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Sergisi etkinliğini iki yıldır ödüllerle taçlandırıyor. Etkinlik kapsamında 6 dalda ödül veriliyor.

Yılın Müşaviri

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, İLBANK ve World Water Council desteğiyle AKATED tarafından düzenlenen 6. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Sergisi geçtiğimiz günlerde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. 2. Su Yönetimi ödülleri çerçevesinde ALTER adına Dide Özdikmen “Gaziantep İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması Danışmanlık İşi” ile “Müşavir” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Ödüle layık görülen çalışmaları hakkında bilgi veren Alter Yönetici Ortağı Dide Özdikmen, “50 yıla yaklaşan tecrübesi ile 1994’de ilk kez Bursa İçmesuyu projesiyle içmesuyu temin ve dağıtım sistemlerinin dinamik simülasyonlu modellemeler ve ölçülebilir alt bölgeler oluşturulmasıyla kayıp ve kaçak kontrolünde çok başarılı sonuçlar alınabileceğini gören firmamız, daha sonra da çalıştığımız Kayseri, Sivas, Muğla, Bodrum, Eskişehir, Trabzon, Erdemli vb. örneklerle yurtiçinde olumlu sonuçlar almıştı. Yurtdışında da aynı hizmetlerde yer almaya başladık. Gaziantep İçme suyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması Danışmanlık İşi ile de 2. Su Yönetim Ödüllerinde “Müşavir” olarak ödüle layık görülmemiz, ALTER’e, ülke ve dünya için stratejik önemdeki bu alanda yürüteceği çalışmalarda başarı çıtasını yükseltme yönünde önemli bir motivasyon oldu” dedi.

Özdikmen, uluslararası alanda hizmet veren bir Mühendislik ve Müşavirlik firması olarak ALTER’in, dünya ile entegre olmuş mühendislik bilgi ve tasarımlarını Türkiye ile birlikte dünyanın farklı bölgeleri ve insanlığın yararına sunmaya devam ederek, çalışmalarını ödüle layık standartlarda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin toplam kullanılabilir yerüstü ve yeraltı su potansiyelinin 112 milyar m3 ve kişi başına düşen su potansiyelinin yaklaşık yılda kişi başına 1500 m3 olduğu dikkate alındığında, ülkemizin “su stresi” içinde olduğu ve giderek “su fakiri” olmaya doğru yaklaştığı sonucunun ortaya çıktığını vurgulayan Özdikmen, bu durumun, su kaynaklarının kalitesinin yanı sıra miktar açısından da çok dikkatli yönetilmesini gerekli kıldığını ifade etti. Gelir getirmeyen suyun azaltılmasının elzem olduğunu vurgulayan Özdikmen, “suyu bilinçli yönetmek zorundayız” dedi.

Dide Özdikmen, ALTER’in, müşavir dalında ödüle layık görüldüğü ‘’Gaziantep İçme suyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması Danışmanlık İşinde’’ yapılan çalışmalara da değinerek şu bilgileri verdi:

“İdarelerde suyun düzgün yönetilmesi için Entegre çözümler şart.. Biz Alter olarak entegre çözümler üretiyoruz. Su idareleri ve belediyeler öncellikle su temin sistemi ve dağıtım şebekesinin envanterlerini çıkartmalı. Bunun için boru ve armatürlerin yerinde tespiti ve sayısallaştırılarak altlık harita ve imar planına işlenmesi ve CBS ortamına aktarılması gerekli. Daha sonra doğru tespit edilmiş verilerle CBS ortamında sistemin hidrolik modeli kurularak farklı senaryolar için mevcut sistem test edilmeli ve sistemin zayıf yönleri tespit edilmeli. Hidrolik model sonuçlarından da yararlanılarak basınç zonları belirlenmeli ve toplu ölçümler yapılmalı. Gelir getirmeyen suyun azaltılmasına yönelik olarak ölçümlenebilir alt bölgeler oluşturulmalı. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak seçilecek en az 2 adet pilot alt bölgede kayıp ve kaçak arama çalışmaları yapılmalı. Bu işlemlerden sonra basınç zonları belirlenmiş, ölçümlenebilir alt bölgeleri tespit edilmiş sistemin kalibrasyonlu hidrolik modeli işletilerek çıkan sonuçlara göre öncellikli olarak yapılması gereken boru değişim-yenileme projeleri hazırlanmalı ve ilk yatırım maliyetleri belirlenmeli. Üretilen, iletilen, depolanan ve dağıtılan suyun ölçümlenebilir alt bölge girişleri de dahil kayıtları SCADA sistemine aktarılmalı."

Küresel ısınma ve su sorunu

Yoğun kentleşme, aşırı nüfus artışı ve artan gıda talebi nedeniyle suya her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmakta, su kaynaklarının korunması ve optimum kullanımı da bu doğrultuda büyük önem taşımakta… Bu çerçevede son zamanlarda su kayıp ve kaçakları dünya genelindeki tüm gelişmiş ülkeler tarafından yakından takip edilen, gelecek nesiller için suyun korunmasının gerekliliği doğrultusunda, küresel bir sorun olarak algılanan, Türkiye’nin su yönetiminde de ciddi bir gündem oluşturan ve önlemler alınmasını gerektiren bir alan olarak öne çıkıyor.

Küresel su sorunu ve seviyede?

Dünya üzerindeki 1,4 milyar km³’lük su rezervinin sadece yüzde 1’i kullanıma uygun. Küresel ısınmanın etkisiyle dünyadaki tatlı su rezervlerinin yaklaşık yüzde 25’inin kaybedileceği belirtiliyor. Zamanında etkin önlemler alınmazsa dünyayı bu konuda iç açıcı olmayan bir gelecek bekliyor.

2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması bekleniyor. Yapılan araştırmalar mevcut su rezervinin dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamaya yeterli olmayacağını gösteriyor. Mevcut durumda bile yaklaşık 1 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun olarak yaşıyor. 2,3 milyar kişi sağlıklı suya ulaşamıyor ve yılda 7 milyon kişi suyla ilgili hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde içme suyu dışında kullanılabilir su düzeyinin azalmasıyla da bu durum daha tehlikeli bir boyuta ulaşacak.

Ne yapmalı?

Küresel ısınmanın dünyada ki su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi, tüm ülkelere bu konuda bilinçli davranma ve büyüyecek su sıkıntısına karşı etkili ve sürdürülebilir önlemler almakla yükümlü kılıyor. Önlemlerin başında ise gelir getirmeyen suyun azaltılması, havza bazlı planlamaların yapılarak kaynakların korunması, yer üstü ve yer altı sularının bilinçli değerlendirilerek su bütçesinin hesaplanması, yağmur suyu hasadıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanılması, suyun hem miktar hem kalite olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, bireysel ve toplumsal farkındalığın arttırılması gibi konular geliyor.

World Media Group (WMG) Haber Servisi 

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   alter-odul

Tümü