Şirketlerde Profesyonel Seçimi

Şirketler, Üst Düzey Profesyonelleri çok yönlü yetenekler arasından seçiyor

17:06:21 | 2023-05-30

Uluslararası üst düzey işe alım ve danışmanlık şirketi Page Executive tarafından hazırlanan 2023 yılı ilk çeyreği için C-Level (Üst Düzey) Profesyonellere yönelik Ücret Araştırması, şirketlerin ciroları, sektörleri ve pazar eğilimleri dikkate alınarak Türkiye'deki Yönetici pozisyonlarının maaş durumunu yansıtıyor. Bu Araştırmanın sonuçları, 2022 boyunca geliştirilen çeşitli işe alım süreçleri, müşteri toplantıları, aday görüşmeleri ve deneyimlerin derlenmesine dayanıyor. Global değişkenlikler sebebiyle, araştırma yılının her çeyreğinde güncelleniyor. Page Executive Türkiye Direktörü Melih Mümünoğlu, “giderek daha rekabetçi, belirsiz, küreselleşmiş ve son derece dijitalleşmiş bir profesyonel ortamda, insan sermayesi farklılaştırıcı bir unsur haline geliyor. Bu olgular sadece organizasyonu ve iş dinamiklerini değil, aynı zamanda bir organizasyonun maaş politikasını da etkiliyor. Şu anda şirketler, yetenekleri çekmeyi, elde tutmayı ve geliştirmeyi amaçlayan politikaları tanımlama ve uygulama alternatifleri geliştiriyor.” diyor. 

Beklentiler, iş güvenliği için artan bir endişe ile endüstriden endüstriye değişim gösteriyor. Yönetici kadro, bu aşamada, mevcut şirketlerinden ayrılmak ve yeni bir projeyi kabul etmek için güçlü bir teşvik beklentisi içinde bulunuyor. Bu nedenle, en iyi C seviyesi profesyonelleri çekmek için cazip ücretlendirme ve ilerleme politikaları geliştirebilen şirketler daha yetenekli kadrolara sahip oluyor.

Yönetim pozisyonları için maaş nispeten istikrarlı kalmasına rağmen, belirsizliğin etkisini azaltmak için değişime karşı koruma sağlayan maddelerin yanı sıra, örneğin esneklik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve kurumsal sosyal sorumluluk ile ilişkili faktörler gibi kültürel nitelikteki yeni paradigmadan kaynaklanan diğer değişkenlerin sayısında artış görülüyor. 

C-Level Maaş Araştırmasında sektörlere göre ortaya çıkan tabloyu Melih Mümünoğlu şöyle özetliyor.

BANKACILIK & FİNANSAL HİZMETLER

Bu sektör müşterileriyle ilişkilerinde güçlü teknolojik gelişmeler üzerinde sürdürmektedir. Ana eğilimlerden biri, geleneksel olmayan faaliyetlere ve işletmelere (fintech'in dahil edilmesi gibi) doğru çeşitlendirmedir; bu, yalnızca geleneksel bankacılık ürün ve hizmetleriyle bağlantılı olmakla kalmayıp, ve daha çapraz profilli yetenekleri çekme talebini artırmıştır. Bu sektördeki ana konular olan dijitalleşme ve yenilikçilik, şirketleri, dijital dünyaya yönelik açık bir yönelimle birlikte iyi bir teknik bilgi kombinasyonu sunan profesyoneller aramaya zorluyor. Küreselleşme ile ilişkili fenomenler - az ya da çok korumacı dürtü - belirli becerilere olan talebi de etkiler. En iyi yetenekler, esnek çalışma seçeneklerine ve kariyer gelişimi için cazip fırsatlara büyük ilgi göstererek profesyonel ve kişisel yaşam arasındaki dengeye değer verir. Şirketlerin dinamik bir çalışma ortamına, iyi tanımlanmış kariyer planlarına, kurum içi hareketliliğe ve yetenekleri elde tutmayı teşvik eden diğer politikalara yatırım yapmasının nedeni budur. Bu sektör, yukarıda tanımlanan çeşitli alanları dikkate alan maaş çerçeveleri sunmaya çalışarak bu eğilimleri takip etmektedir. Pandemi sonrası dönemde, değişken ücrete atfedilen değerler, pandemi öncesi değerlerle uyumlu olacak şekilde istikrar kazanmıştır.

FİNANS

Sektör, giderek daha çok yönlü ve çok yetenekli profesyonellerin varlığı ile karakterize olmaktadır. Teknolojik devrim, yöneticilerin güçlü analitik becerilere sahip olmalarına, güçlü bir eleştirel ruh ve finansal alanın ötesine geçerek yatay süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik yönelime sahip olmalarına katkıda bulunmuştur. Şirketler, finansal profillerde, operasyonlara ve giderek daha entegre bir yönetimin zorluklarına yatkın stratejik iş ortakları aramaktadır. Ayrıca, ekip yönetiminde deneyim ve baskı altında çalışabilecek yeteneklere talep artıyor.

Sektördeki en iyi profesyoneller sadece rekabetçi bir maaş ve iyi faydalar aramıyorlar. Mesleki gelişim, uluslararası hareketlilik ile işe ve karar alma süreçlerine yakınlık gibi diğer faktörlere değer veriyorlar. Yönetim profillerinde uzun vadeli istikrar, kişisel ve profesyonel yaşam arasındaki denge, projenin onlara sunabileceği ulusal ve uluslararası projeksiyon gibi konular hala önceliklidir. Büyük sorumluluk taşıyan bu daha çok yönlü profillere olan talep, ücretlerde artışa neden olmuştur. Bu sektörde, maaş rekabetçiliği, yüksek potansiyelli ve yüksek performanslı adayların çekilmesinde ve elde tutulmasında belirleyici bir faktördür.

SATIŞ & PAZARLAMA

Sektör, hem ürün hem de sektör düzeyinde güçlü bir teknolojik odağa sahip ticari fonksiyonlarda uyum geliştirme aşamasındadır. İş geliştirme pozisyonları, ulusal ve uluslararası düzeyde en çok aranan roller olmaya devam ediyor. Pazarlama profilleri, şu anda temelde stratejik, analitik ve işle ortaklık kurma rolünü oynamak için geleneksel kapsamlarını, iletişimle bağlantılı olarak artırdı. Dijital Pazarlama büyümeye devam ediyor ve kendisini sadece bir Pazarlama alanı değil, giderek özerk bir alan olarak kuruyor. Perakende alanı ise, yeniden tanımlama aşamasında olan bir endüstriydi ve son birkaç yıl bu süreci hızlandırdı. Pandemi, bu endüstriyi dijitalleşme projelerini (ticari ve operasyonel olarak) büyük ölçüde hızlandırmaya zorlarken, şirketler yakınlık ve müşteri deneyimine daha fazla dikkat etmeye başladı. Bu sektördeki yönetici profillerine olan talep, her alana özgü teknik bilgi birikiminin yanı sıra konumlandırma ve stratejik vizyona odaklanıyor. Dijitalleşme, yetenek talebinin yüksek olduğu nispeten yeni bir alan olarak genişlemeye devam ediyor. Adayların, özel eğitim programları yoluyla belirli becerileri edinmeleri ve bunları mesleki bağlamlarına göre ayarlamaları gerekiyor. Adayları ayırt etmedeki kilit noktalar, mükemmel zaman yönetimi ile uyumlu iletişim, tartışma ve ikna becerilerine dayanıyor. En iyi adayları çekmek için, şirketler hem maaş hem de sosyal haklar açısından rekabetçi olmak zorundadır. Örneğin, esnek çalışma ve uzaktan çalışma, adayların işe alım süreçlerinin bir parçası olmayı kabul etme kararında kilit konulardır.

SAĞLIK & YAŞAM BİLİMLERİ

Son yılların en önemli oyuncularından biri olan sağlık sektörü, önümüzdeki yıllarda da önemini net bir şekilde ortaya koydu. İlaç şirketlerinin ilaç üretimini artırmak, klinik denemeleri hızlandırmak ve gelecekteki olaylara yönelik olarak yeni aşılar ve çözümler bulmak için çok çalıştığı bir dönemden sonra, sektör hem süreçler, prosedürler ve çalışma biçimleri açısından hem de işletmenin kendisi açısından bir uyum dönemindedir. Araştırma merkezleri, biyoteknoloji şirketleri ve start-up'lar, pandemi sonrası işbirliği yapmak ve sektörü büyütmeye devam etmek için hızla adapte olabildi ve hareket edebildi. Yönetim profilleri açısından, bu işlevlerin pandemi sonrası bir dönemde üstlenmesi gereken liderlik göz önüne alındığında, davranışsal profil, acil bir bağlamdan kontrollü, planlı bir büyüme bağlamına geçiş başlamıştır. Sağlık profesyonelleri arasındaki ilişkiler, yeni beceri türleri gerektiren dönüşüme geçecektir. Üst düzey profesyonellere olan yüksek talep nedeniyle, maaş görüşmelerinde önemli bir avantaj elde etmişlerdir. Cazip bir maaş paketi, şirketin itibarı ve esnek çalışma, sektördeki yetenekleri çekmede ve elde tutmada belirleyici faktörlerdir. Daha stratejik pozisyonlar için, bu tür bir profili çekmenin zorluğu göz önüne alındığında, temel maaş paketinde bir artış olmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları alanı tüm şirketler için son derece zorlu bir dönemde iş geliştirmede ve hedeflere ulaşmada giderek daha önemli unsurlar haline geliyorlar. Uzaktan çalışma eğiliminin yaygınlaşmasıyla profesyonellerin kısa sürede yeni süreçler, prosedürler ve çalışma yöntemleri geliştirmelerini, uyarlamalarını ve uygulamalarını temin etmek gerekecek. Şirketler, analitik ve disiplinlerarası bir yaklaşıma giderek daha fazla odaklandığı gelişmiş insan kaynakları politikaları ile yeteneklerini yönetmek ve geliştirmek için giderek daha fazla yatırım yapıyor. Teknoloji, finans, veri analizi ve bilgi teknolojisi gibi uzmanlıkla katkıda bulunan çapraz yetenekte profillere talep artıyor. Hedef odaklı, iletişim ve organizasyon becerileri yüksek ve baskı altında çalışmaya yatkın profesyoneller tercih sebebi oluyor. Maaş paketi önemli ama belirleyici olmayan bir faktör olmaya devam ediyor. Kültür ve örgütsel iklim, eğitim, gelişim ve büyüme fırsatlarının yanı sıra kişisel ve profesyonel yaşam arasındaki denge gibi diğer faydalar, karar vermede giderek daha önemli hale gelmektedir.

TEKNOLOJİ

Bilgi Teknolojisi alanında, teknik bilgisini, iş deneyimi ile birleştiren stratejik ve uzmanlaşmış profesyonellere olan talebin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. "Dijital dönüşüm" bu ihtiyacı hızlandırdı, zor becerilerin ve yumuşak becerilerin daha büyük bir kombinasyonunu gerektirdi, liderlik becerilerinin, iletişimin, empatinin ve problem çözmeye yönelik yönelimin önemini güçlendirdi. Şirketlerin faaliyet alanı veya büyüklüğü ne olursa olsun, bugün hiçbir işin teknolojinin etkisi ve uygulaması olmadan düşünülemeyeceği kadar önemli bir yatırım alanıdır. Maaş paketi hala inkar edilemez bir şekilde bu sektördeki adaylar için kilit nokta olmasına rağmen, yeni bir zorluğu kabul etme kararlarını etkileyen başka faktörler de vardır: örneğin projenin türü, teknolojik ortam, işin kendisinin sorumlulukları ve %100 uzaktan çalışma olasılığı gibi. Geçtiğimiz yıl, bu sektördeki profiller, maaşlarının pazardaki bu yeteneklere olan taleple orantılı olarak arttığını gördüler. Bilgi Teknolojisi endüstrisi, yetenek için gerçek bir savaş ile tanımlanır ve bu nedenle, doğal olarak, bu sektördeki maaşlar daha az talep edilen alanlardan daha yüksek olacaktır.

MÜHENDİSLİK & TEDARİK ZİNCİRİ

Pandemi sonrası dönem, şirketlerin iflas etmesi, süreçlerini ve hatta üretkenliklerini tamamen dönüştürmesi ile sektörde büyük değişiklikler getirdi. Sanayi sektörü oldukça geniştir ve normal şartlar altında homojen bir bakış açısına sahip olmak zor olsa da, son yıllarda bu neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sektördeki şirketler, pandemi öncesi üretim akışlarına geri dönerek Covid sonrası manzaraya uyum sağlamaya devam ediyor. Talebin artık arzdan daha büyük olduğu Lojistik ve Tedarik Zinciri profesyonellerine olan talepte bir artış olduğu belirtilmelidir.

Yönetim düzeyindeki maaşlar geçen yıl boyunca korunmuştur ve 2023 yılında da böyle kalması beklenmektedir. Şirketler, hedeflerine ulaşmak için en üst düzey yöneticileri çekmek için iyi tanımlanmış kariyer planları ve iç hareketlilik olasılığı ile sağlam bir kurum kültürü ile kendilerini farklılaştırmaya çalışacaklardır.

World Media Group (WMG) Haber Servisi




ETİKET :   sirketlerde-profesyonel-secimi

Tümü