Sera gazı salınımlarının azaltılması

Sera gazı salınımlarının azaltılması: Expanscience’ın hedefleri Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets Initiative / SBTi) girişimi tarafından onaylandı. IPCC’nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) çözüm önerileri doğrultusunda, küresel sıcaklık artışlarının sanayileşme dönemi öncesi seviyelere kıyasla 1,5°C'nin altında tutulması hedefiyle uyumlu bir girişim.

20:49:49 | 2023-12-16

Misyon odaklı ve B Corp sertifikalı bir şirket olan Expanscience Laboratuvarları , sera gazı salınımlarını (GHG) azaltma hedefinin Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylandığını duyurdu. Buna bağlı olarak Expanscience'ın 2030 ve 2050 hedefleri, IPCC'nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) önerileri doğrultusunda, küresel sıcaklıklardaki artışı sanayileşme dönemi öncesi seviyelere kıyasla 1,5°C ile sınırlama hedefiyle uyumlu olarak kabul edildi. 

Expanscience Laboratuvarları KSS ve Açık İnovasyon Direktörü Karen Lemasson konu hakkında, "Expanscience'ın amacı, bireylerin iyiliğine katkıda bulunmaktır ve şirket faaliyetlerimiz özünde canlılar dünyası ve biyoçeşitlilikle ilişkilidir. Bu nedenle küresel iklim hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak, biyoçeşitliliği korumak ve muhafaza etmek, misyon odaklı bir şirket olarak temel hedeflerimizden biridir. IPCC'nin önerileri doğrultusunda şirket faaliyetlerimizi uyarlıyor ve ekosistemler ile insanların sağlığını korumaya yardımcı olacak düşük karbonlu bir dönüşümün sözünü veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu hedeflere ulaşmak için ürün yaşam döngüsünün tüm aşamaları üzerinde çalışıyoruz

Önde gelen küresel kuruluşlara (Karbon Saydamlık Projesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) bağlı uzmanlardan oluşan SBTi (Bilime Dayalı Hedefler Girişimi), iklim bilimi tahminlerini göz önüne alarak şirketlerin, karbondan arındırma hedeflerini belirlemelerine destek oluyor. SBTi bu hedefleri, katı kriterlere göre bağımsız olarak değerlendirip onaylayarak, şirketin sera gazı salınımı azaltma girişiminin IPCC'nin önerileriyle uyumlu olduğunu teyit ediyor: Gezegenin ve sakinlerinin geri dönüşü olmayan kaçak sera etkisine maruz kalmamaları için küresel ısınmanın, sanayileşme dönemi öncesi seviyelere kıyasla +1,5°C'yi aşmaması gerekir.

Bu karbon hedefinin girişim tarafından onaylanması, Expanscience Laboratuvarları için en somut ifadeyle şu anlama gelmektedir:  

· 2019 yılına kıyasla sera gazı salınımlarının 2030 [1]yılı itibarıyla % 35 ve 2050[2] yılı itibarıyla %81 oranında azaltılması, 

· Expanscience'ın doğal karbon yutakları (ağaçlar, toprak, bitkiler, vb.) kullanılarak azaltılamayan sera gazı salınımları için 2050 yılına kadar sürdürülebilir depolama.[3]

Bu hedeflere ulaşmak için Expanscience Laboratuvarları, ürünlerinin yaşam döngüsünün tüm aşamaları üzerinde çalışıyor: enerji yönetimi, hammadde seçimi, paketleme ve ürün dağıtımı.

Bu çalışmalara, Latin Amerika bölgesinde başarıyla tamamlanan bir dönüşüm olarak deniz veya kara yollarının tercih edilip hava taşımacılığının azaltılması ve hatta durdurulması bir örnektir. Expanscience, ayrıca, yelkenli kargo gemisi vb. gibi daha verimli denizcilik alternatifleri de aramaktadır. Karbondan arındırma ve enerji verimliliği önlemlerinin artırılması faaliyetleri, Eure-et-Loir'deki üretim, araştırma ve geliştirme tesisinde halihazırda devam etmektedir. Şirket, 2022'de üç kazandan birinin kapatılması ve diğerinin beklemeye alınmasıyla gaz kazanlarının kullanımını makul bir düzeye getirmek örneğinde olduğu gibi çok sayıda enerji azaltım önlemi uyguluyor. Şirket ayrıca, gaz tüketimini azaltmak ve daha az karbon-yoğun kaynaklarla ikame etmek amacıyla ısı geri kazanımı ve biyokütle kullanımını içeren alternatif projeler üzerinde bir çalışma da yürütmektedir. Bu umut verici strateji yalnızca enerji verimliliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sera gazı salınımlarını önemli ölçüde, 2021’e kıyasla yaklaşık %67 oranında, azaltabilir. Çalışmanın sonuçlarının tatmin edici olması durumunda proje, Peru'daki Expanscience bitki bazlı hammadde işleme tesisinde de hayata geçirilebilir.

Çalışmaların başka bir örneği ise ambalajlama üzerinedir: Expanscience Laboratuvarları, büyük ölçüde geri dönüştürülmüş hammaddelerden yapılan ve daha yüksek oranda geri dönüştürülebilir malzeme içeren yeni şişeler geliştiriyor. Expanscience aynı zamanda, kozmetik endüstrisinde faaliyet gösteren 14 şirketten oluşan bir konsorsiyumu, danışmanlık firması (RE)SET’in eşliğinde ve FEBEA’nın (Güzellik Şirketleri Federasyonu) ortaklığında bir araya getiren araştırma ve geliştirme projesi "Pulp in Action"ın üyesidir. Ambalaj sorununa yönelik yürütülen bu çalışma, plastiğe alternatif olarak selüloz liflerinin kullanımına odaklanmaktadır.

2004'ten bu yana, kurumsal stratejiye kademeli olarak bir etki politikası entegre edilmektedir 

Laboratoires Expanscience, onlarca yıldır toplumsal bağlılığımız ve pozitif bir etki arayışımız tarafından yönlendirilmektedir. 2004 yılında Laboratoires Expanscience, insan hakları, uluslararası çalışma standartları, doğa ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkeye dayanan ve şirketler için evrensel bir taahhüt çerçevesi tanımlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne gönüllü olarak katıldı. 

2018 yılında ise Expanscience, B Corp sertifikası alan (sertifika 2021'de yenilenmiştir) dünyanın ilk ilaç ve dermokozmetik laboratuvarı oldu. Son olarak 2021'de Laboratoires Expanscience, misyon odaklı bir şirket olmaya karar verdi. 

Expanscience, özellikle Mustela markası ile faaliyetlerinden doğan sera gazı salınımlarını (GHG) azaltmak için uzun vadeli, gönüllü bir yaklaşım benimsemiştir. Expanscience ilk karbon değerlendirmesini 2008'de gerçekleştirdi ve 2019'da şirket, grubun tüm faaliyetleri ve uluslararası iştirakleri de dahil olmak üzere tüm salınımlarının eksiksiz bir envanterini çıkardı.

Dolayısıyla Laboratoires Expanscience'ın karbon hedefinin Bilime Dayalı Hedef girişimi tarafından onaylanması, şirketin 2040 yılına kadar ekosistemlerin yenilenmesine yardımcı olmayı amaçlayan ekolojik geçişinde yeni bir adıma işaret ediyor.

KSS ve Açık İnovasyon Direktörü Karen Lemasson, "Küresel karbon nötrlüğüne katkıda bulunarak üzerimize düşeni yapmak için değer zincirimiz boyunca ekosistemlerimizde yer alan tüm ekiplerimizi, ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı harekete geçirmeye her zamankinden daha kararlıyız. Bu, hem iş modelimizi hem tekliflerimizi geliştirmek, revize etmek ve hatta gezegenin sınırlarıyla uyumlu olmayan belirli faaliyetlerden vazgeçmek anlamına geliyor " diyerek sözünü bitiriyor.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   sera-gazi-salinimi

Tümü