Otomotiv Endüstrisinde PLM

Oğuzhan Öztürka,c, Prof.Dr.Semih Ötleşa,b aEge Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı bEge Üniversitesi, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Mükemmeliyet Merkezi cResearch and Development Engineer, Vatan Kablo

13:29:32 | 2022-03-01
Prof.Dr.Semih Ötleş
Prof.Dr.Semih Ötleş       karabayhatice@hotmail.com

1.Giriş

Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılımı, bir ürünün geliştirilmesi sırasında başlangıçtan üretim, servis ve imha süreçlerine kadar verileri yönetir.

Şirketler, üretkenliği ve işbirliğini artırmak, kaliteyi geliştirmek, yaratıcılığı desteklemek ve bir ürünün pazara çıkış süresini kısaltmak için PLM yazılımını kullanır. Veri ve belgeleri, iş sistemlerini ve ürün oluşturma sürecinde yer alan kişileri entegre etmeye yardımcı olarak çeşitli endüstrilerde kullanılır. İlgili kişilerin, bir ürünün geliştirilmesi sırasında geçirdiği tüm değişiklikleri sistematik olarak izlemesine olanak tanır.

2.Otomotiv Endüstrisi İçin PLM Yazılımının Faydaları

2.1 Teknoloji gelişimi

PLM yazılımı, tasarım, mühendislik ve üretim sürecine daha fazla yenilik getirmeye yardımcı olur. Tasarım kararları daha bilinçli. Buna karşılık, bir ürünün tasarımı, geleneksel mühendislik süreçlerinden daha fazla bütünlüğe sahiptir. PLM yazılımı, her zamankinden daha fazla, şirketlerin ürün oluşturma döngüsü boyunca gerçek zamanlı olarak etkin bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.

PLM yazılımı tüm kuruluşta birlik sağlamaya yardımcı olur. Verilerin konsolidasyonu seyahat ve iletişim maliyetlerini azaltır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımının raporlama ve analiz yeteneklerini kullanma yeteneği, ekibe oluşturma sürecinde neyin en etkili olduğu konusunda derinlemesine bir anlayış sağlar.

PLM, şirketlerin kuruluş genelinde etkin bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. Verileri ve belgeleri herkes arasında paylaşan iş akışlarını yönlendirerek, ürün oluşturma sürecini ve ekibin genel olarak verimli çalışma becerisini kolaylaştırır.

2.2 Ürün Verimliliği ve Karlılığı

PLM yazılımı, şirketler tarafından tasarım, mühendislik, üretim, hizmet ve sorun yönetiminin verimliliğini artırmak için kullanılır. Ürün geliştirme ve üretimde karar vermeyi destekler. Aynı zamanda finansmanın, kaynakların ve teknolojinin daha iyi kullanılmasına yol açar.

PLM yazılımı, şirketlere daha iyi rekabet etme ve pazara daha iyi ürünler sunma yeteneği sağlar. Onlara rekabette bir adım önde olma avantajı sağlar.

PLM yazılımı, otomotiv endüstrisinin ürün tasarımı, yaşam döngüsü planlaması, montaj, test ve bakımı birleştirmesine olanak tanıyan bir çerçeve sağlar. Şirketlerin ürünlerin stili, parçaları ve görünümünde tutarlılık ve kaputun altındaki teknolojilerde verimlilik sunmalarını ve korumalarını sağlar.

 

2.3 Ürün Kalitesinde İyileşme

PLM yazılımı, ihtiyaç duyulan her yerde ilgili kişilerden ilgili bilgilere doğrudan erişim sağlayan ürün bilgilerini çevrimiçi hale getirir. Ürün bilgileri, ürünün yaşam döngüsü boyunca toplanır, düzenlenir ve paylaşılır. Bu, şirketlerin değişikliklere veya ortaya çıkan sorunlara yanıt vermede daha hızlı hale geldiği anlamına gelir.

Ürününüzün sahada olduğu süreyi azaltarak otomotiv endüstrisinin kusurları izlemesine ve müşteri endişelerine yanıt vermesine olanak tanır. Ürün verileri mühendislik uygulamalarından, sistemlerinden ve özel veri tabanlarından alınır.

PLM yazılımı, ürünün yaşam döngüsü boyunca işlevselliği izlemek için kullanılır. Bu, otomotiv endüstrisinin müşteri deneyimini etkileyen temel sorunları belirlemesine ve çözmesine olanak tanır. Ayrıca ürünlerin sahaya girmesini ve kusurlu olmaya devam etmesini de engeller.

Şekil 1. PLM çevrimi

2.4 Ürün Geliştirmede Artan Verimlilik

PLM yazılımı, ürün oluşturma sürecinden zaman ayırmak için kullanılır. Tasarım, geliştirme ve üretim sürecindeki her adımda harcanan zamanı izler.Bu, projenin verimli çalışmasını sağlar ve daha erken maliyet tahminleri daha doğrudur. Buna karşılık şirket, pazara daha erken hazır olan bir ürün yaratır. Ayrıca bir projenin maliyetlerinin veya üretim ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tahmin edilmesini sağlar.Yazılım daha sonra bu bilgileri liderlik, mühendislik ve tasarım gibi kişilerle paylaşır.

2.5 İşbirliğinde İyileştirme

Daha fazla sayıda ürün geliştirme projesi kurmak ve yürütmek için PLM yazılımını kullanacaksınız. Bu, multidisipliner bir ekip olarak daha fazla insanın çalışmasını gerektirir.

Ayrıca şirketlerin ürün oluşturma döngüsü boyunca müşterilerle etkin bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Müşteriler, bilinçli kararlar verebilmeleri için bir projenin ilerleyişi hakkında bilgilendirilir ve güncellenir. Bu, ürün oluşturma sürecinde yer alanların işbirliği yapmasına ve daha üretken olmasına olanak tanır.

2.6 PLM ve Rekabet

Otomotiv endüstrisi giderek daha rekabetçi hale geliyor. McKinsey & Company tarafından yapılan bir araştırma, dijital teknolojilerin tüm otomobil üreticilerinin iş modellerinin karmaşıklığını çoğalttığını buldu. Ürün yaşam döngüsü yönetiminin ortaya çıkmasına yardımcı olan yeni bir üretim yaklaşımına olan ihtiyacı hızlandırdı.

Hem otomobil üreticileri hem de tedarikçiler, daha fazla ürün geliştirme verimliliğine ve kolaylaştırılmış küresel operasyonlara duyulan ihtiyacı giderek daha fazla görüyor. Bu, tüm ürün yaşam döngüsünü desteklemek için tek bir güçlü PLM yazılımı setine duyulan ihtiyacı artırıyor.

Otomotiv endüstrisi şirketleri, rekabetçi kalabilmek için değişmelidir. Sektörde başarılı olanlar, bu değişiklikleri gerçeğe dönüştürmek için PLM'nin gücünü kullanacak.

3. Otomotiv Endüstrisinde PLM Kullanımı

3.1 Ürün Yaşam Döngüsüne Giriş

Ürün yaşam döngüsü yönetiminin nasıl çalıştığını anlamak için önce bir ürünün yaşam döngüsüne neyin girdiğini anlamanız gerekir. “Döngü”nün, bir ürünün ömrü boyunca yeni ürün tanıtımı, geliştirme, tanıtım, olgunluk ve düşüş aşamalarından oluştuğu söylenir.

Ürün yaşam döngüsü, bir ürünün yaratılmasından kullanılmasına, yükseltilmesine ve sonunda faydalı ömrünün sonuna kadar geçtiği bir aşamalar döngüsüdür. Bir şirketin bir ürünü uygulaması hayati önem taşımaktadır. Ürün tasarım, geliştirme ve üretim aşamalarını yönetmek için ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı.

3.2 Bilgi Yönetimi

PLM yazılımının yardımıyla ürün yaşam döngüsü farklı bilgi modüllerine bölünür. Her modül, ürün yönetiminin bir yönüne odaklanır. Daha sonra bilgiler, farklı departmanlardaki ekiplerin ayrıntılara erişmesini kolaylaştıran tek bir uygulamaya dahil edilir.

3.3 Gelişmiş Analitik

Otomotiv endüstrisi şirketleri, ürünlerini yaşam döngüsü boyunca izlemelerine ve değiştirmelerine yardımcı olan analizlere erişebilir. Bir ürünü yaşam döngüsü boyunca izleyerek, yaşam döngüsünü, üretimini ve kullanımını iyileştirebilirsiniz.

3.4 Ürün Bilgisi

Ürün bilgileri, dosyalar, veritabanları, tedarikçiler veya üreticiler gibi çeşitli kaynaklardan alınır. Daha sonra toplanır ve tek bir uygulamada birleştirilir.

Şekil 2. Ürün bilgisi ve PLM

4. Proje veya Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Proje veya ürün yaşam döngüsü yönetimi, tek bir ürünün oluşturulması sırasında meydana gelen ayrıntıları yönetmeye yönelik bir yaklaşımdır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi terimi, bir ürünün zaman içindeki seyrini ifade eder. Ürün yaşam döngüsü yönetimi, ürününüzün doğru şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik bir plandır.

Ürün yaşam döngüsü yönetiminde odak noktası, esas olarak toplam ürünün ilk tasarımından elden çıkarılmasına ve ötesine kadar planlanmasıdır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi ile proje yönetimi arasındaki tek fark, birincisinin aşamalar ve aşamalar kavramını kullanması, diğerinin ise projeleri yönetmesidir. Proje yaşam döngüsünün ürün yaşam döngüsü yönetimini içerdiğini anlamak da çok önemlidir.

Ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi, bileşenlerin, sürecin ve tek bir ürünün yaratılmasında yer alan kişilerin toplamını yönetmek için kullanılan ürünlerdir: ürünü yönetenler, onu yaratanlar, onu kullananlar ve tamir edecek ve bakımını yapacak olanlar. Tabii ki, bu çoğunlukla büyük ürün şirketleri için geçerlidir.

4.1 Ürün Yaşam Döngüsü Yönetiminin Avantajları

Ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi, şirketlerin bir ürünü geliştirme, üretim, dağıtım ve pazarlamanın çeşitli aşamalarından geçirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, tek bir ürünün oluşturulması sırasında meydana gelen ayrıntıların yönetilmesine yönelik bir yaklaşımdır. Ürünün yönetimini entegre ederek, ondan sorumlu tüm kişileri daha iyi yönetebilirsiniz.

Ürün yaşam döngüsünün derinlemesine anlaşılması, ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetiminin oluşturulması için esastır. Sonuç olarak, ürün oluşturma sürecini daha iyi yönetebilirsiniz. Ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi ile ürününüzün gelişimi eksiksiz bir plan tarafından yönetilir.

Ürünleri ne kadar basit olursa olsun, ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi işiniz için çok önemlidir. Bu, dijital ürünler için geçerlidir. İşinizi kontrol etmek istiyorsanız, ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi uygulamanız gerekir.

Ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi, işinizde hayati öneme sahiptir. Ürününüzü piyasaya sürmeniz gerekiyorsa, ürün yönetimine ve ürün yaşam döngüsü yönetimine ihtiyacınız vardır. Ürününüzü piyasaya sürmek ve ürün geliştirme döngünüzü iyileştirmek, kar marjlarınızı artırmakla ilgilidir.

Ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi, ürünlerde yenilik arayan işletmeler için çok önemlidir. Ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi, yöneticilerin bir ürünün ayrıntılarını yapılandırmasına yardımcı oldukları için önemlidir.

Ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi, ürün yeniliği için paha biçilmez araçlardır. Ürün yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi, ürüne şekil vermek için önemlidir.