Novakid'den ingilizce öğretmeye yönelik ipuçları

Novakid'den bir çocuğa ders çalışma ve ödev hazırlığında kendine güvenmeyi öğretmeye yönelik ipuçları

18:12:49 | 2023-02-04

Çocukları derslerinde ve ev ödevlerinde kendilerine güvenmeye teşvik etmek pedagoji ve eğitimin önemli bir parçasıdır. Çocukların sorumluluk ve öz motivasyon gibi önemli beceriler geliştirmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi akademik performansa ulaşmalarına da yardımcı olabilir. Ancak, çocuklara İngilizce öğretme konusunda Avrupa'nın önde gelen okulu Novakid tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, Türkiye’de çocukların sadece %7,69'unun ev ödevlerini tamamen bağımsız olarak tamamlayabildiğini, %34,62'sinin ise ebeveynlerinden biraz destek alarak yapabildiğini ortaya koymuştur. Bu durum, çocukların % 55’inden fazlasının çalışmaları ve ev ödevleri söz konusu olduğunda hala büyük ölçüde ebeveyn denetimine ve desteğine güvendiğini göstermektedir.

Novakid'den bir çocuğa ders çalışma ve ödev hazırlığında kendine güvenmeyi öğretmeye yönelik ipuçları

San Francisco, 3 Şubat 2023 - Çocukları derslerinde ve ev ödevlerinde kendilerine güvenmeye teşvik etmek pedagoji ve eğitimin önemli bir parçasıdır. Çocukların sorumluluk ve öz motivasyon gibi önemli beceriler geliştirmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi akademik performansa ulaşmalarına da yardımcı olabilir. Ancak, çocuklara İngilizce öğretme konusunda Avrupa'nın önde gelen okulu Novakid tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, Türkiye’de çocukların sadece %7,69'unun ev ödevlerini tamamen bağımsız olarak tamamlayabildiğini, %34,62'sinin ise ebeveynlerinden biraz destek alarak yapabildiğini ortaya koymuştur. Bu durum, çocukların % 55’inden fazlasının çalışmaları ve ev ödevleri söz konusu olduğunda hala büyük ölçüde ebeveyn denetimine ve desteğine güvendiğini göstermektedir.

Bireysel çalışma yapan öğrenci 

Çalışma ve ev ödevlerinde bağımsızlık becerilerini geliştirmenin bir yolu, çocuğunuz için düzenli bir rutin ve özel bir çalışma alanı oluşturmaktır. Bu, çalışmaları için bir sahiplenme duygusu geliştirmelerine katkıda bulunarak bir yapı ve düzen duygusu yaratabilir. Çocuğunuza bilgisayar, ders kitapları ve diğer materyaller gibi gerekli kaynak ve araçları sağlamak, görevlerini anladığından ve gerektiğinde nasıl ek yardım alacağını bildiğinden emin olmak da önemlidir.

Ders çalışırken bağımsızlığı teşvik etmenin bir diğer önemli unsuru da çocuğunuzu öğrenmesinde aktif bir rol almaya teşvik etmektir. Bu, hedefler belirlemeyi, bir çalışma programı oluşturmayı ve çalışmalarını düzenlemeyi içerebilir. Ayrıca çocuğunuzun çalışmasını yönetilebilir parçalara bölmek ve zihnini tazelemek için ara vermek gibi iyi çalışma alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuzun ders çalışma ve görevlerini yerine getirme konusunda kendine güvenmesini sağlayacak 10 ipucu:

1. Düzenli bir rutin geliştirmek için çocuğunuza zaman yönetimini öğretin ve çocuğunuz için özel bir çalışma alanı oluşturun. Bu, yaptıkları işi sahiplenmelerine ve bir düzen ve tertip duygusu geliştirmelerine yardımcı olabilir.

2. Çocuğunuza bilgisayar, ders kitapları ve diğer materyaller gibi gerekli kaynak ve araçları nasıl kullanacaklarını öğretin, görevlerini anladığından ve gerekirse ek yardıma nasıl erişeceğini bildiğinden emin olun.

3. Çocuğunuzu öğreniminde aktif bir rol almaya teşvik edin. Bu, hedefler belirlemeyi, bir çalışma programı oluşturmayı ve çalışmalarını düzenlemeyi içerebilir.

4. Çocuğunuzun, çalışmasını yönetilebilir parçalara bölmek ve zihnini tazelemek için ara vermek gibi iyi çalışma alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olun.

5. Çocuğunuzu soru sormaya ve gerektiğinde yardım istemeye teşvik edin. Bu, problem çözme becerilerini ve bağımsızlık duygusunu geliştirmelerine yardımcı olabilir.

6. Çocuğunuza çabaları ve ilerlemesi için olumlu söylemlerde bulunun ve onu övün. Bu, özgüvenlerini artırmaya ve onları motive etmeye yardımcı olabilir. Takıldığı noktalarda yapıcı eleştiride bulunun.

7. Ödev ve çalışma zamanlarında televizyon, sosyal medya ve telefon kullanımı gibi dikkat dağıtıcı unsurları sınırlandırın. 

8. Çocuğunuzu yaptığı işin sorumluluğunu üstlenmesi ve gerekirse ek kaynaklar araması için teşvik edin. Bu sayede aşartırma ve problem çözme yetenekleri gelişecektir. Bulduğu seçenekler arasından seçim yapmasına yardımcı olun.

9. Çocuğunuzun zaman yönetimi becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için son tarihler belirleyin ve işlerini öncelik sırasına koymasına yardımcı olun. 

10. Çocuğunuzu, ilgi alanlarını ve tutkularını geliştirmesine yardımcı olmak için kendi kendine çalışmaya ve bağımsız öğrenmeye zaman ayırmaya teşvik edin. Böylece ödevler dışında da boş zamanlarında kendisini geliştirebileceği yaratıcı alanlar keşfedebilir.

Çocuğunuzun ders çalışma konusunda kendine güvenmesinin avantajları:

Çocukları derslerinde ve ev ödevlerinde kendilerine güvenmeye teşvik etmek, kişilikleri ve genel gelişimleri üzerinde bir dizi olumlu etkiye sahiptir. Sorumluluk, öz motivasyon ve problem çözme gibi önemli beceriler bu yolla geliştirilebilir ve hayatlarının diğer alanlarına da olumlu etkileri olabilir. Çalışmada kendine güven, çocukların işlerini sahiplenme duygusu geliştirmelerine ve görevlerini başarıyla tamamladıklarında başarı hissi duymalarına da yardımcı olur. Buna ek olarak, özgüven ve özsaygıyı artırabilecek gelişmiş akademik performansa yol açar. Genel olarak, çalışma ve ev ödevlerinde bağımsızlığı teşvik etmek, çocukların daha özgüvenli, sorumlu ve kendi kendini motive eden bireyler olmalarını destekler

Çocuğunuza ödevlerini kendi başına çözmeyi nasıl sevdirebilirsiniz?

Bazı eğitim uzmanları, fiziksel ve duygusal sağlıkları üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle küçük çocuklar (6 ila 9 yaş arası) için ev ödevlerinin iptal edilmesini veya azaltılmasını tavsiye ediyor. Ancak Novakid'in yakın zamanda yaptığı bir anket, anketi yanıtlayan Türk ebeveynlerin çoğunun bu öneriyi ya reddettiğini ya da şiddetle karşı çıktığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çocuğunuzun başarılı olmasına yardımcı olmak için yeterli desteği sağlarken aynı zamanda bağımsızlığını ve sorumluluk duygusunu geliştirmesine fırsat vermek arasında bir denge kurmak önemlidir.

Ebeveynler bu yukarıda belirtilen 10 ipucunu izleyerek çocuklarının bağımsızlık becerileri kazanmalarına, ev ödevlerine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine ve ev ödevlerini daha eğlenceli ve anlamlı bir deneyim haline getirmelerine yardımcı olabilirler.

Sonuç olarak, çalışma ve ev ödevlerinde bağımsızlığın teşvik edilmesi, aile ve eğitimin rolünün önemli bir parçasıdır. Çocukların sorumluluk, öz motivasyon ve iyi çalışma alışkanlıkları gibi ileriki sosyal ve mesleksel yaşantılarını kolaylaştıracak önemli beceriler geliştirmelerine yardımcı olarak daha iyi akademik performans elde etmelerini sağlar. Düzenli ve kişiselleştirilmiş bir çalışma rutini oluşturmak, gerekli kaynakları ve araçları sağlamak, çocuğunuzu kendine güvenmeye ve kendi öğrenmesinde aktif rol almaya teşvik etmek, bağımsızlığı teşvik etmek için temel stratejilerdir. Destek sağlamak ve çocuğunuza sorumluluk duygusunu geliştirme fırsatı vermek arasında bir denge kurmak da önemlidir.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   novakid-egitim

Tümü