Madenciler Rahatsız

TMMOB Maden Mühendisleri Odası son ücret artışları ile ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamanın tamamını aşağıda yayınlıyoruz.

18:37:24 | 2023-01-03

Bilindiği gibi yaşanan ekonomik kriz büyük bir yoksullaşma sürecine neden olmuş, bu yoksullaşma tüm ücretli kesimleri olduğu gibi maden mühendislerini de derinden etkilenmiştir. 2023 yılı “Yeniden Değerleme Oranı” %122,93, resmi enflasyon verileri TÜİK tarafından Kasım ayı itibarıyla yıllı %84,39, yıl sonu itibarıyla %64,27 olarak açıklanmışken, kamuda çalışan ve emekli meslektaşlarımıza %25 oranında artış yapılmıştır.

Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanının imzasıyla ilan edilen % 122,93 “Yeniden Değerleme Oranı” ve Kasım ayında %84,39 olarak açıklanana enflasyon oranı düşünüldüğünde, 2022 yılı enflasyon rakamının %64,27 olarak belirlenmesi son derece tartışmalı bir durumdur. Bu oranın gerçek enflasyon verilerini yansıtmadığı ortadadır.

Bu yoksullaşma sürecinde çeşitli meslek kesimlerinden gelen talepler kapsamında sağlık alanında tabiplere, hukuk alanında hakim-savcılara ve polislere ve bazı meslek gruplarına ekonomik iyileştirmeler yapılmış, bu meslek çalışanları ile mühendis, mimar ve şehir plancıları arasındaki ekonomik fark açılmıştır.

Bu gelişmeler sonucunda benzer iyileştirmelerin teknik kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde özel bir önemi bulunan meslektaşlarımıza da yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Bu çerçevede kamuda çalışma ve emekli meslektaşlarımızın ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik girişimlerin bir an önce başlatılması, bu girişimlerin emekli meslektaşlarımızı da kapsaması konusu acil bir gereklilik halini almıştır.

Kamuda çalışan mühendisler ve emekli maaşlarına, alım gücünü enflasyona yenik düşürmeyecek şekilde, gerçek enflasyon oranında zam yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; 

1- Teknik iyileştirme adı altında diğer mesleklere verilen teşvik ödemesi gibi bir iyileştirmenin biz mühendisler için de düzenlenmesini,

2- Mühendislere Risk ve Sorumluluk Tazminatı adı altında yeni bir ödeme kaleminin oluşturulmasını,

3- Ek ödemelerimizin (diğer akademik meslekler göz önünde bulundurularak) arttırılmasını,

4- Aylık tutarımızın, Yan ödeme oranının, Taban aylık katsayısının, Sözleşme ücretlerimizin, Ek göstergelerimizin (en az 5400 olması) ve Özel hizmet tazminat oranlarının (en az %250 olması) artırılması

Talepleri dikkate alınmalıdır.

Odamız üyelerinin bu konudaki taleplerinin takipçisi olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

3 Ocak 2022, Ankara

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   tmmob-maden-aciklama-ucret

Tümü