Kuşak ve Yol İnisiyatifi

Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti yüz yıla yaklaşan tarihi, 83 milyonluk nüfusu, Afro-Avrasya ana kıtası ortasında sahip olduğu jeostratejik konumu, Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile sahip olduğu tarihî, siyasi ve kültürel bağları ile Birleşmiş Milletler’deki komumu, NATO, AGİT ve CICA gibi örgütlerin üyelerinden biri olması sebebiyle önemini korumayı sürdürüyor.

11:43:10 | 2020-02-15
Hatice Defne Karatay
Hatice Defne Karatay      karabayhatice@gmail.com

Ülkemizin dünyanın diğer ülkeleriyle kurduğu ilişki de bu bağlamda her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.  Çin ile Türkiye arasındaki ticaretin Türkiye’nin diğer ülkelere olan ihracatına ve ticaretine - verilere dayalı - etkisi, iki ülke arasındaki kültürel/finansal/ticari işbirlikleri ve ilişkilerin Kovid-19 sonrası “Kuşak ve Yol İnisiyatifi” altında ne yönde şekillenebileceğinin farklı alternatif yaklaşımlarla araştırılması gerekiyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi tüm yönleriyle incelenmeli ve ülkemize getirileri ile götürüleri iyi analiz edilmeli.

Ancak yalnızca, Çin’den Türkiye’ye yapılan ithalatın Türkiye’nin diğer ülkeler ile olan ihracatındaki etkisinin analiz edilmesi değil, ayrıca turizm, yatırım, finans ve teknoloji sektörlerindeki fırsatların gün yüzüne çıkarılması ve Kovid-19 sonrası Türkiye - Çin ilişkilerinin siyaset ve güvenlik gibi boyutlarda da analiz edilmesi gerekiyor.

Son 5 yılda Çin'e toplam 13 milyar 179 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 112 milyar 902 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 yılda 126 milyar 80 milyon doları buldu. Özetle söyleyebiliriz ki; Çin ile yaptığımız alışverişten yaklaşık 100 milyar dolar açık veriyoruz. Bu kuşak ve  yol inisiyatifi tam kapasite hayata geçtiğinde daha da açılacak gibi görünüyor. Türkiye olarak bu alışverişten zarardayız özetle…

Bu rakamlar Türkiye olarak;  batıya  ABD / Almanya   olduğu kadar doğuya  Çin’e de ekonomik anlamda bağımlı olduğumuzu gösteriyor. İşte tam da bunun için; bazı siyasi anlaşmazlıkların üzeri örtülüyor ve dış politikada Çin Türkiye’nin en önemli partnerlerinden birisi fotoğrafı veriyor.

Bu kadar ekonomik bağımlılığın ortaya çıkardığı ve çıkarmaya devam edeceği olumsuz tablo ise gündeme gelmiyor.  Bize de son günlerde sıkça söylenen bir sözü tekrarlamak düşüyor: “Zor günler geride kaldı, şimdi daha zor günler bizi bekliyor”…
ETİKET :   hatice-defne-karatay-kusak-yol-inisiyatif

Tümü