İcra Dosyaları Patladı

Ocak ayından bu yanan icra ve iflas dairelerine 6 milyon 328 bin yeni dosya geldi. Döviz kurlarındaki artış nedeniyle bu sayının daha da artacağına dikkat çeken CHP'li Ünal Demirtaş, "Vatandaşlarımızın yüzde 26'sının temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı, bütün bunların sonucunda da esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin ve memurların yani dar gelirlinin haciz kıskacında olduğu, ağır bir ekonomik buhran dönemi yaşıyoruz" dedi.

16:36:27 | 2022-01-21

İcra dosyalarında patlama yaşanması Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık,  2022 yılında 550 icra memuru alımı yapacak. 

****************************************************************************

Adalet Bakanlığı 550 İcra Memuru Alacak

 Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
 
ADALET BAKANLIĞI 550 İCRA MÜDÜR ve  İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAK

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.
2- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Nisan 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.
* Başvurular İnternet Üzerinden Olacaktır.
* Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayınlanacaktır.
* Sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.
* Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
* Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış  pasaportunun aslı ile kabul edilecektir.

**********************************************

Bakanlığın açıklaması bir dizi eleştiriyi de gündeme getirdi. Uzmanlar hükümetin ekonomi politikasının sonucu ortaya çıkan icra iflas durumunun kontrolden çıktığı yorumları yaptı. 

 
ETİKET :   icra-dosya-patlama

Tümü