“Hukuk ve İklim Değişikliği Perspektifinden Ormansızlaşmanın Önlenmesi” Makale Yarışmasına Başvurular Sürüyor

Kadir Has Üniversitesi İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı (CCLLAB) ile WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) işbirliğinde düzenlenen makale yarışmasında, Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Avrupa İklim Yasası kapsamında Avrupa’da yaşanan hukuki gelişmeler de göz önüne alınmak suretiyle mukayeseli incelemeler yapılması ve Türkiye özelinde uygulama sahası bulacak hukuki düzenlemelerin ve çözüm önerilerinin ortaya konulması bekleniyor.

17:30:08 | 2023-06-01

Dünyanın en önemli ekosistemlerinden olan ormanlar, yaşamın temel kaynağı olmasının yanı sıra, özellikle iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliğin korunması gibi pek çok alanda da özel öneme sahiptir. 1990 yılından bu yana yaklaşık 129 milyon hektar orman alanı kaybedilmiş ve halen de özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeler nedeniyle kaybedilmeye devam etmektedir.

Ormansızlaşma, canlıların yaşam alanlarının yok olmasına ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olurken bu durum hukuki düzlemde özelikle son çeyrek yüzyılda Kyoto Protokolü, Paris Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Avrupa İklim Yasası ile farklı bir boyuta da taşınmıştır. Zira, ormanlar karbon tutma kapasitesi oldukça yüksek doğal alanlardır. İklim değişikliği gerçeği karşısında, ormansızlaşmanın büyük bir tehdit olmasına karşıt olarak orman alanlarının korunması ve artırılması da bir fırsat olarak değerlendirilmeye müsaittir. Doğru uygulamalarla ve doğru araçlarla bu fırsatın kullanılması zorunludur. Hukuk da bu araçların en güçlülerinden birisidir.

Bu makale yarışmasının konusu temel olarak hukuk ve iklim değişikliği perspektifinden ormanların korunması ve geliştirilmesidir. Bu çerçevede sunulacak makalelerde Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Avrupa İklim Yasası kapsamında Avrupa’da yaşanan hukuki gelişmeler de göz önüne alınmak suretiyle mukayeseli incelemeler yapılması ve Türkiye özelinde uygulama sahası bulacak hukuki düzenlemelerin ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ormansızlaşmanın önlenmesi konusunda orman mevzuatı, ceza hukuku, idare hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku ile hukukun diğer alanlarıyla ilgili kaleme alınmış makalelerin yarışmaya katılması beklenmektedir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2023

Sonuçların İlanı: Aralık 2023

Ödül Töreni: Ocak 2024

Yarışmaya katılım hakkındaki tüm detaylar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://ccllab.khas.edu.tr/essay-competition

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   khu-hukuk

Tümü