Dijital Dönüşüm

2022 Yılında küremizde yaşanan Dijital Dönüşüm (DD) “çılgınlığı”nda hangi safhadayız. Nereden nereye geldik ve önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor. Beş maddede sizin için özetledik. Hepimizin anlayacağı şekilde bir özet geçtik.

11:43:10 | 2022-08-29
Hatice Defne Karatay
Hatice Defne Karatay      karabayhatice@gmail.com

Dijital Dönüşümde Neredeyiz?

Endüstriyel Dijital Dönüşüm

Küresel  süreçte 360'tan fazla üst düzey karar vericiye ve bir Dijital Dönüşüm girişimini uygulayan ayrı üreticilere anket yaptık.  Üreticilerin yüzde  92'si dijital bir yolculuğun bir noktasında yer alıyor, ancak DD programlarının olgunluğuna bağlı olarak stratejik öncelikler ve potansiyel kör noktalarda gözle görülür nüanslar kendisini var etmeyi sürdürüyor.

DD olgunluğunun üç farklı aşaması  (Planlama, Pilot Uygulama ve Devreye Alma) veriye dayalı bir çerçeve sağlar.  DD programlarını karşılaştırmak,  endüstriyel kuruluşlar için; liderlik, bütçe, hedefler ve satıcı kriterlerinde temel bulgular, stratejik öneriler- toplu verilerle desteklenen olgular “potansiyel kör noktaların” giderilmesinde önemli bir yer alır.

Teknoloji dönüşümün Artı-değer Üretmesi

COVID-19 salgını da dahil olmak üzere son dönemdeki piyasa belirsizlikleri, kuruluşların işletim modellerini yeniden düşünmelerini ve yeni teknolojilerden yararlanma ihtiyacını fark etmelerini gerektirdi. McKinsey, şirketlerin bu teknolojiyi benimseyerek iş değerini nasıl tanıdığını analiz etti.

Bu dönemde özellikle, şirketler maliyetlerini önemli miktarlarda -yüzde  76-  azaltarak,  stratejik hedefler üzerindeki etkiyi ölçtü. Buna ek olarak, McKinsey, hem üst hem de alt satırlarda daha iyi sonuçlar elde etmek için, insan odaklı girişimlerin nasıl optimize edileceğini ve diğer bulguların yanı sıra en iyi dijital performans gösterenlerin birden çok dönüşümü nasıl gerçekleştireceğini ayrıntılarıyla incelemeye aldı. Küresel ölçekte önemli değişim  ve gelişim kaydedildiği ortaya çıktı.

Yatırımın Gündemi Dijital Dönüşüm

PricewaterhouseCoopers - PwC'nin 24. yıllık CEO anketi, dünya çapında 5 binden fazla liderin pazar algıları, stratejik öncelikler ve dijital hızlanma gibi konularda bakış açılarını bir araya getirdi. CEO'ların, neredeyse yarısı (% 49) harcamaları önemli ölçüde artırmayı planlayan COVID-19'un bir sonucu olarak önümüzdeki üç yıl için en iyi uzun vadeli yatırım alanı olarak dijital dönüşümü seçti.

CEO'lar, geleneksel yöntemlere göre iş değerini tanımak ve bu projeleri sürekli olarak optimize etmek için kaynakları tahsis etmek için DD projelerine giderek daha fazla öncelik verecek. PwC yıllık raporu, ekonomik, sosyal – kültürel, çevresel iş trendlerinin duyarlılığındaki değişiklikler de dahil olmak üzere tüm bulguları ortaya koydu.

Dijital Dönüşümde Üretim Süreçleri 

Fabrika zemini ve diğer üretim ortamları, parçalı, analog ve monolitik sistemlere dayanan nesiller için büyük ölçüde aynı kalmış ve bu da artan performans iyileştirmelerine neden olmuştur. Ancak, bu endüstriyel yerler DD için kazançlı bir fırsat olarak kabul edilir; Sanayi şirketlerinin yüzde 90'ından fazlası dijital fabrikalara yatırım yapıyor. Dijital yerel kapalı döngü sistemi, bu fırsattan yararlanmak ve fabrika genelinde performans iyileştirmelerini birleştirmek için yeni bir üretim metodolojisi sunuyor. Dijital dönüşüm biçimlerinin,  endüstriyel tesislerde nasıl yaygın hale geleceği ve sürekli performans iyileştirme programlarında nasıl devrim yapacağı üzerine “fragman” sayılabilecek son on yılı iyi gözlemlemek gerekiyor

Dijital dönüşüm: Süreçlerinizle empati kurmak

Dijital dönüşüm girişimlerinin artan önemi, C-suite seviyesinde program liderliğini giderek daha fazla gerektiriyor. Yönetici taahhüdü kritik olsa da, üst düzey karar verme onları; ister ön saflarda çalışan ister müşteri olsun, son kullanıcı üzerindeki etkiden uzaklaştırır. Bu etkilerin farkına varılmaması ve insan odaklılığın DD'e yerleştirilmemesi, tüm girişimi baltalamakla tehdit eder ve çoğu zaman DD proje başarısızlıklarının öncülünü oluşturur. Bu durumu aşmak için; dijital dönüşüm sürecinize dahil etmeniz gereken birkaç argüman vardır. Bunlar “pratik insan merkezli teknik” üst başlığında sınıflandırılır.  Alt sınıflansırmada ise, Kullanıcı merkezli saplantıyı geliştirmeyi, tasarım becerilerini aşırı indekslemeyi, kolaylaştırmayı ve benimsemeyi ölçmeyi içerir.

Günümüzde, küremizde önemli bir değişimin eşiğinde değil içindeyiz ve değişim  sürüyor. Hepimiz bu değişime göre konum almanın yollarını geliştirmeliyiz. Yoksa çok geç olabilir.
ETİKET :   hatice-defne-karatay-dijital-donusum

Tümü