ESBAŞ Gönüllülük Listesinde

Gelecek nesillere iyi bir gelecek sağlamak için BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gönüllülük esasıyla çalışmalar yürüten ESBAŞ, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye genelinde en çok toplumsal fayda sağlayan şirketlerin yer aldığı ‘GPTW En İyi İşverenler Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük 2023 Listesi’nde yer aldı.

11:16:14 | 2023-05-28

Listeye ikinci kez girme başarısını gösteren 3 firmadan biri olan ESBAŞ, sistemli bir gönüllülük yönetiminin olması, gönüllülerin karar noktalarında söz sahibi olması, üst yönetimin aktif ve motive edici rol alması, toplum algılama anketlerinden yüksek memnuniyet oranları alması, gönüllülük faaliyetlerinin ölçümlenmesi ve ileriye dönük hedefler konulması gibi konularda fark yarattığı için listeye girme hakkı kazandı.

İşyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global otorite konumunda bulunan Great Place to Work Enstitüsü ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla sosyal uygulama ve yaklaşımları ile sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanında fark yaratan şirketleri belirliyor ve seçilen firmaları ‘En İyi İşverenler Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’nde yer vererek açıklıyor. Bu yıl başvuruda bulunan 500 şirket arasında yapılan değerlendirme sonucunda 14 firma listeye girme hakkı kazandı.

ESBAŞ İkinci Kez Listede

Türkiye’de en çok toplumsal fayda sağlayan firmaların yer aldığı ‘En İyi İşverenler Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’ne şirketlerinin ikinci kez girdiğine dikkat çeken ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, bu listeye şirketlerinin dışında sadece iki firmanın ikinci kez girebildiğini vurgulayarak, “Sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldığımız projelerin başta insana ve çevreye yönelik olmasına dikkat ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alırken mutlaka stratejik işbirliği yapabileceğimiz, beraber projeleri yürütebileceğimiz işbirlikleri geliştirmeye önem veriyoruz. Özellikle çevremizdeki kamu, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, okullar ve üniversitelerle bu tür işbirlikleri yürütüyoruz. Bunun yanı sıra dahil olduğumuz projelerin öncelikli olarak yerele, ikinci aşamada ise kente ve ülke geneline dokunan projeler olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda şirketimizin bulunduğu Gaziemir’de insana ve çevreye ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Sonra şehrimiz, ülkemiz ve dünya içir neler yapabiliriz diye bakıyoruz” diye konuştu.

Dr. Faruk Güler, ESBAŞ’ın yer aldığı kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlarının da mutlaka kendi emek ve özverileriyle yer almaları için onları teşvik ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “ Tüm canlılara, doğaya ve topluma dokunan; cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı duran ve herkes için harika işler inşa eden bir şirket olmayı amaçlayan bir şirket olarak çalışanlarımıza, sadece iş yerlerinde değil, içinde bulundukları sosyal çevre ve toplumda da kendilerini güçlü ve iyi hissedebilecekleri anlamlar kazandırmak istiyoruz. Bunu sağlamak için de ESBAŞ’lılara çalışan gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk konularında yer alabilecekleri alanlar yaratıyoruz. Sosyal altyapı ne kadar güçlü ise sürdürülebilir gelişim o derece sağlam olur. Bu bakımdan şirketimizde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin sahiplenilmiş olması ve bu yaklaşımların çalışanlarımızın davranışlarına işlemiş olması şirketimizin sürdürülebilirlik yolculuğundaki başarısını da arttırmaktadır.”

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   esbas-surdurebilirlik

Tümü