2024 AYT Zorladı

Üniversite sınavı kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım gösteren adaylar 2024 AYT (Alan Yeterlilik Testi) soruları için araştırma yaparken YKS zor muydu, kolay mıydı sorusuna GEN Koleji eğitim uzmanları detaylı bir analizle yanıt verdi. 39 yıldır binlerce öğrenciyi en başarılı üniversitelere yerleştiren okulların başında gelen GEN Koleji’nin Lise Bölüm Koordinatörleri tarafından yapılan AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) ilişkin detaylı analizi şöyle;

23:34:49 | 2024-06-09

“Genel olarak AYT’de Matematiğin önceki yıllara göre çok daha zorlayıcı olduğunu, Türk Dili Edebiyatının orta-zor düzeyde, Fen grubunun alana iyi hazırlanan öğrenciler için diğer testlere göre zorlanmadan cevaplanabilen ve sosyal bilimler testlerinin ise eleyici sorular içerdiğini söyleyebiliriz” denildi.

MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ÇOK DAHA ZORLAYICI OLDU

2024 AYT Matematik testi, kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Soru dağılımı önceki yıllarla benzerlik göstermektedir. Bilgiyi çokça ölçen ve yorum gücünün de yer aldığı sorulara yer verilmiştir. Önceki yıllara göre zorluk düzeyi daha yüksek bir sınav olmuştur. Özellikle 12. Sınıf konularından ayırt edici sorulara yer verilip Limit, Türev ve İntegral sorularında alışılmışın dışında zor düzeyde sorular yer almaktadır. Trigonometri konusunda daha ayrıntı kısımlar yer almaktadır. Fonksiyonlar konusunda 2 tane grafik sorusu yine dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır.

Kolay - orta düzeyde sorulardan da birkaç tane yer verilip genel olarak orta ve zor seviyedeki sorular yer almaktadır. İşlemsel olarak uzun işlem gerektiren sorular mevcuttur.

2024 AYT’de Geometri sorularında müfredat dışı soru yoktur. Geçmiş yıllardaki sorularla karşılaştırdığımızda daha zor olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK BÖLÜMÜNDE “HARMONİK HAREKET” SORUSU ZORLADI

Sınav, 11. Sınıf müfredatından eğik atış, bağıl hız, yeryüzünde hareket, alternatif akım, basit makinalar, elektriksel potansiyel konuları ve 12. Sınıf müfredatından Uydu (kepler kanunu), çembersel hareket, harmonik hareket, süper iletkenlik, fotoelektrik olayı, dopler, nükleer fisyon konularını içermektedir. Sorular genel anlamda orta düzey olup öğrencilerin zorlanacakları bir soru vardı o da harmonik hareket sorusuydu. Sınav hem temel bilgi düzeyi kullanılarak hem de yorum yaparak çözülebilecek, düzenli çalışıp bol soru çözen öğrencilerin zorlanmadan cevap verebileceği sorulardan oluşmuştur.

KİMYA BÖLÜMÜNDE HEM İŞLEM BERECERİSİNİN HEM DE TEMEL BİLGİ BİRİKİMİNİN KULLANILMASI GEREKEN SORULAR VARDI

2024 AYT sınavı kimya soruları MEB müfredatına uygun konu dağılımında olup, 8 soru 11. Sınıf kazanımlarından, 5 soru ise 12. Sınıf müfredatından bulunmaktadır. 11. Sınıf konuları modern atom modeli (1), gazlar (1), sıvı çözeltiler (2), kimyasal tepkimelerde enerji (1), kimyasal tepkimelerde hız (1), kimyasal denge (2) konularını içermektedir. 12. Sınıf konuları ise kimya ve elektrik (2) organik kimyaya giriş (1) ve organik kimyadır (2). Soru dağılımı beklendiği gibi her konudan gelmiştir. Sorular hem işlem becerisini ölçmek hem de temel bilgi birikimimi kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulardan oluşmaktadır. Sınav, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan cevap vereceği temel bilgilerin kullanılacağı sorulardan oluşmuştur.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SORULARI ORTA ZORLUKTA VE BİLGİYE DAYALI GELDİ

2024 AYT Biyoloji sorularının 11. Sınıf konularından 7 soru ve 12. Sınıf konularından 6 sorudan oluştuğunu gördük. Populasyon ekolojisi konusundan grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, genel olarak soruların yoruma dayalı olmayıp biyoloji dersi alan bilgisini ölçmeye yönelik olduğunu söylenebilir. 12. Sınıfın son konusu olan Bitki Biyolojisi ünitesinden 2 soru gelmiş olup, soruların bilgiye dayalı orta zorlukta olduğunu, 11. Sınıf ünitesi olan İnsan Fizyolojisinden soruların ayrıntı bilgi gerektirmediğini, özellikle belirttiğimiz kısımlardan geldiğini ve çeldirici şıkların olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak soruların orta zorlukta ve bilgiye dayalı olduğu, ancak alana iyi hazırlanan öğrenciler tarafından rahat çözülebileceği sonucuna ulaşabiliriz.

İNKİLAP TARİHİ SORULARI ELEYİCİ OLDU

AYT Tarih soruları MEB müfredatına uygun olarak sorulmuştur. İnkılap Tarihi sorularının eleyici olduğu görülmektedir. Sorular, bilgiyi ölçme niteliğindedir. Beklenildiği gibi, 9-10-11-12. Sınıf müfredatlarının tümünden sorular gelmiştir. Okuduğunu anlayan ve çalışan öğrencilerin yapabileceği, orta zorlukta bir sınav olmuştur.

COĞRAFYA BÖLÜMÜNDE TYT’DE OLDUĞU GİBİ KALİTELİ ELEYİCİ SORULAR YER ALDI

2024 AYT Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testinde sorularımız MEB müfredatına uygun olarak 11 ve 12. Sınıf konularından hazırlanmıştır. Zorluk derecelerine göre 3 kolay iki adet zor ve bir adet orta düzey zorlukta soru bulunmaktadır. Çevre sorunları, çevre ve toplum ile grafik yorumlama soruları kolay ve öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği sorular olarak görülebilir. Bununla birlikte kültür bölgeleri ve enerji taşımacılığı konularına ait sorular zorluk derecesinin yüksek olduğu sorulardı. Şehirleşme ve göç konulu sorunun ise orta düzey zorlukta olduğu değerlendirilebilir. Genel olarak TYT sınavında olduğu gibi dengeli ve kaliteli eleyici soruların bulunduğu bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Sosyal Bilimler 2 testinde, soruların TYT ve SOS-1 sorularına göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Küresel ticaret (2), tarihteki ilk yerleşmeler, Şehirlerin fonksiyonları, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma konularına ait sorular zorluk derecesi düşük sorular olarak değerlendirilebilir. Ekstrem doğa olayları ve Boğazlar ve Kanallar soruları orta düzey zorlukta, Türkiye'de doğal kaynak kullanımı ve Türkiye’de kalkınma projeleri sorularımız zorluk derecesinin yüksek olduğu sorulardı. Genel bir değerlendirme yaptığımızda ayırt edici soruların daha az olduğu, kolaya yakın orta düzeyde bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN ÖĞRENCİ KAZANDI

AYT Edebiyat sınavı müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Kolay soruların yanında bilgi ağırlıklı bir sınav olmuştur. Sınav geneli itibariyle çalışan ve yazar-eser bilgisi kuvvetli öğrencilerin daha başarılı olacağı, çalışan öğrencinin hakkını alacağı bir sınav olmuştur. Soruların Paragraf, Şiir Bilgisi, Söz Sanatları, Şair-Eser, Edebi Akım ve Roman ünitelerinden geldiği; şiir ve roman ünitelerine ağırlık verildiği görülmektedir. ÖSYM tarzına baktığımızda bu sene de bilgi düzeyinde soruların sorulduğu, orta-zor düzeyde bir sınav olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI BİLGİYE DAYALI PARAGRAF SORULARINDAN GELDİ

2024 AYT Din Kültürü VE Ahlak Bilgisi soruları, bilgiye dayalı ve paragraf sorularından oluşmuştur. Müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Genel olarak sınav orta -zor seviyesindedir. Önceki yıllara göre biraz daha zorlayıcı niteliktedir.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   ayt-zorluk

Tümü