Küremizin Güvenliği

Binlerce yıldır insanın ve insanlığın gündemini meşgul eden “güvenlik” kavramını biraz irdelemek te fayda görüyorum.

03:38:40 | 2022-03-01
Metehan Ali Aslan
Metehan Ali Aslan      leventhaber1@gmail.com

“İnsan, ne zaman güvende hisseder“ sorusu, güvenlik çalışmalarının temel sorularından bir tanesidir ve bu soru, bazı varsayımları, yani “öyle olduğu sorgulanmaksızın kabul edilen önermeleri“ içermektedir.

Soru hakkında biraz düşünüldüğünde, akla öncelikle üç varsayım gelmektedir. Bunlardan ilki, güvenliğin, insanla ilgili olduğu varsayımıdır. İkinci olarak, güvenliğin belli bir zamanla ilişkilendirilmesi gerektiğidir. Üçüncüsü ise güvenliğin, hissetmeyle ilgili, yani psikolojik bir boyutunun bulunduğudur.

Antik Yunan’dan bu yana, hayvanın içgüdüyle eylediği, insanın ise akılla eylediği fikri kabul görür.1 Kendine özgü düşünme yeteneğine sahip bir tür olarak insanın tarihsel yolculuğu, yukarıda ifade edilen soru ve varsayımlar temelinde  şekillenmiş, bu çerçevede insan, öncelikle ilkel ve sonrasında ise modern olarak nitelendirilen kurumsal yapılar inşa etmiştir. Bahse konu kurumsal yapı(lar), devlet ve modern anlamda ulus-devlete evrilirken, insanlık tarihine içkin bir tarihselliğe sahip olagelmiştir. Söz konusu tarihsellik, Sokrates geleneğinden İbn-i Haldun ve Machiavelli’ye, Hobbes ile Locke arasındaki fikirsel farklılaşmadan modern zamanlara, düşünsel boyutta da yansımalar bulmuştur. Düşünsel boyuttaki yansımaların, zamanın ruhunu (zeitgeist) yansıttığını söylemeye herhalde gerek yok.

Şu anda sosyolojik olarak “güvenlik” kavramının siyasal üst plandaki karşılığı  “ulus devlet” olarak kendini ortaya koyuyor. Onun için bireysel olarak insanın temel güdülerinden birisi olan güvenliği üst siyasal planda “ulus devlet” kavramı karşılıyor. Hukuka saygılı, modern, demokratik, laik devlet. Anayasamızın temel ilkelerinde olduğu gibi…

Küresel Sistemin ortalama 40 yıllık yolculuğunun yarattığı hayal kırıklığı; ulus devlet gerçeğini bize bir kez daha hatırlattı. Rusya – NATO arasındaki gerilim ve Rusya’nın kaygıları bu süreci farklı bir noktaya taşıyor.   

Güvenli bir dünyada güvende hissetmek ve güvende kalmak temennisiyle…
ETİKET :   metahan-ali-aslan-kuremiz-guvenlik

Tümü