Varlıklar Ekonomiye Kazandırılıyor

Bütçe açığı ve hazinenin eksi vermesi sonrası bir dizi önlem alan ekonomi yönetimi yeni tebliğler yayınlamaya devam ediyor.

13:59:53 | 2021-01-07

7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayınlandı.

Söz konusu düzenlemeyle; Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması, Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması, Bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme, imkânı getirildi.

Düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Rehber hazırlanarak kullanıma sunuldu. Bu Rehberde;

  • Yurt dışı/yurt içi hangi varlıkların bildirime konu edilebileceği,
  • Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği,
  • Düzenlemeden yararlanma şartlarının neler olduğu,
  • Yurt dışında bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
  • Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden ne anlaşılması gerektiği,
  • Mükellefler tarafından yurt içinde bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
  • Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına nasıl intikal ettirileceği,
  • Bildirime konu edilen varlıkların değeri üzerinden vergi ödenip ödenmeyeceği,
  • Düzenleme ile getirilen avantajların neler olduğu, gibi genel bilgiler yer alıyor.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   gib-varliklar-ekonomi

Tümü