Ülke Olarak İlk Ondayız!!!

Dünyada gelir dağılımındaki eşitsizlik günden güne artıyor . Gelir dağılımındaki eşitsizlikte ilk onda ise aşağıdaki ülkeler var. Bu ülkeler de en yüksek gelir seviyesine sahip kişilerle, en alt gelir grupları arasında uçurum var ve dünya ortalamasının da üstündeler.

23:51:54 | 2021-02-20

Dünya’da ortalama en yoksul kesim ile en zengin  kesim arasındaki uçurum ortalama 20 katı buluyor. Bu durum; Katar’da  29, Brezilya’da 28.3, Şili’de 23.7, Lübnan’da 23.4, BAE’de 23.1, Irak’ta  22, Türkiye’de 21.5, Hindistan’da  21.3, Rusya’da 20.2, Kuveyt’te  19.9…Ülke olarak gelir dağılımındaki adaletsizlikte  ilk ondayız. Dünya ortalamasını da 1.5 birim aşmışız üstelik.

Bu tablo hem dünya açısından ham de bizim açımızdan her geçen gün daha da olumsuz bir duruma doğru gidiyor.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   dunya-gelir-esitsiz-rapor

Tümü