Seco Güvenlik Parametrelerini Geliştirmeyi Amaçlıyor

Seco, Yeni Stratejisiyle Güvenlik Parametrelerini %20 Oranında Geliştirmeyi Amaçlıyor.

23:40:06 | 2022-10-01

 

 

 

Seco Tools; çalışanların güvenliğini, sağlığını ve refahını göz önünde bulundurarak 2030 yılına kadar hem yıllık hem de uzun vadeli hedefleri kapsayan çok kapsamlı bir güvenlik stratejisi başlattı. Bu uzun vadeli planlama ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla şirket, yalnızca yıllık başarılara odaklanan tipik endüstri güvenlik programlarıyla elde edilen sonuçlara kıyasla kayıp zamanlı kaza sıklığı oranlarını önemli ölçüde azaltacaktır.
 


Üretim ortamındaki tipik yaralanmalar genellikle el ve parmakların da dahil olduğu yaralanmalardır ve bu yaralanmalar, tesis personelinden makine operatörlerine kadar herkesin başına gelebilir. Güvenlik stratejisi için Seco, kayıp zamanlı yaralanma sıklığı oranının (LTIFR) uzun vadeli hedeflerini 2022'ye kadar 1,1; 2030'a kadar da 0,8 olarak belirledi. Şirketin toplam kaydedilebilir yaralanma sıklığı oranı (TRIFR) hedefi 2022 için 2,0; 2030 için de 1,6 veya daha düşüktür.

Güvenliğe şemsiye yaklaşımı
Seco, güvenlik programını geçen yıl planlamaya başladı ve şemsiye yaklaşımını benimsedi. Şirket bunu yaparak analizlere odaklanmaktadır. Bununla birlikte iş yeri tehlikeleri, gecikmeli göstergeler gibi yaralanma sıklığı oranları vb. temel performans göstergelerini (KPI'lar) değerlendirmenin yanı sıra önde gelen göstergelerin faaliyetler ve sonuçlar arasındaki korelasyonuyla ilgili durumları da değerlendirmektedir.

Seco'nun şemsiye yaklaşımı, amaç ve hedeflerin belirlenip şirketin tüm yerel tesislerine iletildiği, şirket genelindeki global bir stratejidir. Bu, tüm tesislerin uygun değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra mevcut tüm boşlukları tespit edip kapatmaları için gerekli verilere erişebilmelerini sağlar.

Yeni olay bildirim aracı
Seco, uzun vadeli stratejisi için güvenlik sorunlarının nedenlerini ve bunların nasıl araştırılacağını daha derinlemesine ele almak amacıyla EHS360 olay bildirim aracını benimsedi. Bunu başarmak için bu sistemdeki en büyük değişiklik, 130 temel ve sonuçla doğrudan ilişkili olay nedenini 15 nedensel faktöre düşürmek olmuştur. Şirket ayrıca, bazı durumlarda birden fazla olabilen temel nedenleri daha doğru tanımlayan bir "5 Neden" yaklaşımını da ekledi.

Nedenlerin sayısını azaltma konusunda Seco, potansiyel eğilimleri belirlemek ve inceleme sonuçlarını iyileştirmek için bu nedenleri uzun bir süre boyunca takip ederek daha doğru bir analiz için gruplandırabilir. Seco ardından nedenleri düzeltip aynı veya benzer olayın gelecekte tekrar meydana gelme riskini en aza indirmek için doğru önlemleri alabilir.

Seco Tools SMS Sağlık ve Güvenlik Uzmanı Lowe Hjort şöyle diyor: "Güvenliği artırmak için çalışırken bir yıl oldukça kısa bir süredir. Etkili analiz çok zaman alır. Bu yüzden verileri analiz etmek, bulduğumuz boşlukları hedeflemek, işbirliği kurmak ve gelişmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Güvenlik söz konusu olduğunda, bir şirketin her zaman uzun süreli bir vizyona sahip olması gerekir. Bu yüzden yalnızca yıllık hedefleri değil, uzun vadeli hedefleri de uygulamaya koyduk."

Adapte olun ve geliştirin
Çalışan güvenliği, Seco'da devam eden bir taahhüttür. Şirket, değişen koşulları ele alıp iyileştirmek üzere çözümler ve faaliyetler belirlemenin yanı sıra değişen koşullara uyum sağlamaya devam etmektedir. Nihai hedef; şirketin işbirliği, bilgi paylaşımı ve iddialı güvenlik hedefleri belirleme ve gerçekleştirme yoluyla ulaşacağı daha güvenli bir iş yeridir.

On our website: www.secotools.com/pr/seco-aims-to-enhance-safety-parameters

 World Media Group (WMG) Haber Servisi

 

 

 
ETİKET :   seco-parametre

Tümü