Satış Vaadi Entegrasyonu Sağlanmalı

Aynı bağımsız bölümün birden fazla satış vaadi sözleşmesi yapılması nedeni ile hak kayıpları yaşanabiliyor. Bunun çözümü için tapu daireleri ile noterler arasında entegrasyon şart.

19:35:00 | 2020-06-20

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Satış vaadi sözleşmesi bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı taahhüt ettiği sözleşmedir. Satış vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenlenir. Taraflarlardan biri isterse tapu kütüğünün şerhler sütununa tescil edilir. Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından re'sen terkin olunur” dedi.

Entegrasyon Şart

Özelmacıklı “Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde ve düzenleme şeklinde yapılmalıdır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi TMK'nun 1009 maddesi gereğince tapuya şerh verilebilir. Bir taşınmaz maliki; taşınmazını bir kişiye satışını vaat ettikten sonra, aynı taşınmazını bir başka kişiye de satmayı vaat edebilir. Bu durumu önleyecek yasal bir engel yok. İki sözleşmenin varlığı halinde, kadimlik ilkesi gereği, önce yapılan sözleşmeye itibar etmek gerekiyor. Mağduriyetlerin önlenmesi için noterlerde yapılan sözleşmeler online olarak ve zorunluluk ile tapuya şerh edilmeli. Mükerrer satışlar yaşanmamalıdır” dedi.

Yabancılara Satışta da Önemli

Altın Emlak Genel Müdürü “Satış vaadi sözleşmelerinin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağının taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi ile istisnai yoldan Türk Vatandaşlığının kazanılması imkanı da getirilmiştir. Satış vaadi sözleşmesinin şerh edilebilmesi için vaad alacaklısının sözleşmenin yapıldığı tarihte ülkemizde taşınmaz edinimine izin verilen ülke vatandaşlarından olması, taşınmazın 2565 sayılı Kanunda belirtilen bölgeler içerisinde olmaması da gerekiyor. Entegrasyonun sağlanması yabancılara satışı da daha güvenli hale getirecektir” dedi.

Mayıs Ayında Toplam 89 bin 938 Satış Yapıldı

Özelmacıklı “Mayıs ayında konut satışları 50 bin 936 adette kalmıştı. Diğer gayrimenkul türlerinde ise yapılan satışlar 39.002 oldu. İlk beş aydaki toplam satışlara baktığımızda ise 746 bin 39 sayısına ulaştık. Haziran ayında satışlarda yaşanacak olan artışlar ile en hızlı normalleşme süreci gayrimenkul sektöründe yaşanacak” dedi.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :  

Tümü