Pandemide Aile İletişimi Güçlendi Ama Çocuğun Adalete Erişim Sorunu Derinleşti

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nun, alanında uzman 32 konuşmacıyı bir araya getirdiği Çocuk Hakları Bağlamında Adalete Erişim ve Pandemi Süreci başlıklı Zirve, 17 Kasım’da gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası konukların uzaktan bağlantı ile katıldığı Zirve’de hukuki uygulamalar konusunda dünyadan ve Türkiye’den örneklerle çocuğun karşı karşıya kaldığı durum avukat, psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanları tarafından tartışıldı; sivil toplum kuruluşları pandemi deneyimlerini paylaşıldı.

18:10:06 | 2020-11-18

Zirve’nin açılış konuşmaları, Platform Başkanı Av. Figen Özbek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından gerçekleştirildi. Av. Özbek, “Bugün bu zor şartlara rağmen bir arada olmaktan dolayı heyecanlıyız. Çocuk haklarını anlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 2013’ten bu yana kamuoyu araştırmaları gerçekleştiriyoruz. Mutlu çocuklarımızın olması için toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor. Bu açıdan Zirve’nin, kamu ve sivil toplum kuruluşu arasında bağı güçlendirmesini ve çocuğun yararına çözümler geliştirmeye katkı sağlamasını umuyorum.” dedi.     

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dört temel ilkesi yaşama, gelişme, çocuğun yüksek yararı ve ayrım gözetmemeye vurgu yaptı. Çocukluğun insan döneminin en anlamlı dönemi olduğuna vurgu yapan Soyer,  "Çocukların bugününe odaklanmalı ve çocukları gülen bir ülke olmak için çalışmalıyız." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çocuk ve kadın dostu şehir olmak için çalıştıklarını ifade ederek “çocukların söz konusu olduğu her durumda, biz çocuklardan yana tarafız” dedi.

Zirvenin birinci oturumunda GfK Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği, “Pandemi döneminde Aile İlişkilerindeki Değişiklikler” araştırmasının sonuçlarını açıklandı. GfK Adhoc Araştırma Çözümleri Direktörü Hande Diker tarafından paylaşılan araştırmanın yorumlamasını, çift ve aile terapisti Psikolog Çiğdem Toksoy ve Okan Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Pedagog Funda Ayra gerçekleştirdi.  Çocuklarla ilişkilerde genelde olumlu gelişme olduğunu belirten Toksoy, “Ebeveynlerin çocukları ile iletişiminde artış var. Çocuklarla geçirilen zaman, oyun oynama süresi kadınlarda sabit kalırken, özellikle erkeklerde artış görülüyor. Buradan, cinsiyet rolleri ile ilgili olarak geçmişteki paylaşımın pandemi döneminde değiştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, pandemide özellikle çalışan ebeveynlerin çocuklarını daha yakından tanıma fırsatını bulduklarını düşünüyorum. İletişimin güçlendiğini belirten oran, bunu doğruluyor,” dedi.

Ayra ise, ”Araştırma sonuçlarına bakıldığında, çocuklar bu süreçte kaygıyı, endişeyi yoğun yaşadılar. Çocuklarda kaygıyı arttıracak en önemli durum belirsizliktir. Çocuk bu boşlukları kafasında kendisi doldurur. Kaygıyı azaltmada, birlikte oyun oynama gibi birliktelikler önemli bir faktördür ki, araştırma sonucunda %38 oranında bir artış görülmüştür. Bu güzel ve istenen bir sonuçtur. Toplam kitleye göre erkelerde daha yüksek bir artış olması memnuniyet vericidir. Babaların da bu süreçte çocukları ile iletişimi geliştirmeleri ve arttırmaları, çocukların gelişimi ve bu duygularla baş etmede güven duygularını geliştirmeleri açısından önemlidir.” dedi.

 

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, Zirve toplantısının ikinci oturumuna katılım sağlamış ve Türkiye’de ülke çapında bir dizi belediye ile çocuk dostu kentler oluşturma konusunda nasıl bir işbirliği içerisinde olduklarını açıklamıştır. Konuşmasında: ‘‘Çocukların haklarının başarılı bir biçimde hayata geçirilebilmesi için, çocukların hak sahibi olarak görülmeleri gerekmektedir. Medyanın toplum içerisinde normların ve tutumların değiştirilmesi bakımından önemli bir rolü bulunmaktadır. Adalete erişimde çocuğa duyarlı imkanların kolaylaştırılması, özellikle en kırılgan gruplar bakımından büyük önem arz etmektedir. Kolluk kuvvetlerini ve adalet sistemlerini de çocukların kendilerine özgü hak ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Çocuk haklarının gerçekleştirilmesi için, sektörler ve kurumlar arasında çeşitli kuruluşlarla işbirliğinin artırılması ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, UNICEF olarak, birçok paydaşı bir araya getirmeye ve kamuyla, sivil toplumla ve özel sektörle bir arada çalışarak çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de hep birlikte önemli fikirler ve çözümler üretebileceğimizi ümit ediyorum.’’ ifadelerini kullanmıştır.

STK’ların Pandemi Çözümleri Üzerine” oturumunda konuşan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, çocuk hakları alanında faaliyet gösteren STK’ların faydalanabileceği AB hibe programları ve esnek destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Özcan “AB Başkanlığı olarak önümüzdeki dönemde UNDP ortaklığında Yerel Düzeyde Aktif Katılımın Desteklenmesi Projesi ile Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında Türkiye-AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi-II’yi hayata geçireceğiz. Projeler çerçevesinde yerel yönetim-STK işbirliklerini desteklemeyi öngörüyoruz. Dolayısıyla bu projeler kapsamında çocuk hakları alanında faaliyet gösteren STK’lar için önemli fırsatlar ortaya çıkacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Öğleden sonraki paralel oturumlarda çocuk işçilerin sosyal ve hukuki durumu, ortak velayet, çocuğun teslimi, çocuk kaçırma ve alıkonulması, istismar konular tartışıldı. Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Çift ve Aile Terapileri Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği pandemi çalışmalarını anlattı.

GfK, Salon Ajans, Marjinal Porter Novelli ve İzmir Ticaret Borsası’nın desteğiyle gerçekleştirilen Zirve’nin oturum yayınları Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nun youtube sayfasından izlenebilecek. https://www.youtube.com/channel/UCd1LaqwEn3aTGtKzgbeqwwg

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :  

Tümü