netahsilat-milyar-rekor » Ekonomik Nokta


Ekonomi Finans

Netahsilat, 2021 yılını 65,3 milyar liralık rekor tahsilat hacmiyle kapattı