Kocaer Çelik: Enerjiye Olan Talep Büyümeyi Kaçınılmaz Kılacaktır

Türkiye’nin sektöründe en büyük çelik ihracatçılarından Kocaer Çelik’in ürün gamında enerji sektörü ve enerji sektörü hizmet veren kaynak sektörlere sunduğu katma değerli ürünlerin payı hızla artıyor. Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Avrupa başta olmak üzere enerji krizi birçok sektörde üretim kısıtlamalarına neden olurken, enerji ve enerji kaynaklarının kullanımına olan ihtiyaç giderek artıyor. Biz Kocaer Çelik olarak yüksek mühendislik gücümüz ve teknolojik üretim altyapımızı kullanarak sonsuz tabir edilen yenilenebilir güneş enerjisi sistemlerine, enerjinin iletimi için enerji nakil hattı üreticilerine ve enerji üretimi için ihtiyaç olan kömür gibi birincil fosil kaynakların çıkartılması için maden sektörüne, üretimi zor ve butik işlemler gerektiren katma değeri yüksek ürünler sağlıyoruz. Enerjiye olan bağımlılık ve talebin giderek değer kazandığı günümüzde bu sektöre özel çözümler sunan üreticilerin büyümesi kaçınılmaz olacaktır.’’

17:43:37 | 2022-09-13

Global ölçekte enerjiye olan ihtiyaç giderek artarken, ihtiyaç olan enerjinin son tüketiciye sağlanması için enerji kaynaklarının çıkarılması, enerjinin üretimi ve çevrimi, üretilen enerjinin iletimi konularında hizmet veren sektörlerin büyümesi gelecek yıllarda kaçınılmaz olacaktır. Kocaer Çelik yüksek mühendislik, teknolojik altyapısı ve tasarım gücü ile birlikte esnek altyapıya sahip çelik profil üretim hatları, imalat operasyonlarının gerçekleştirildiği Servis Merkezi ve doğa şartlarında korozyona dayanım için ihtiyaç duyulan çinko kaplama işlemini gerçekleştirdiği Galvaniz Tesisi ile yenilenebilir güneş enerji santrallerinin kurulması, enerjinin son kullanıcıya iletimi, enerji üretim tesislerinin inşası ve enerji üretimi için kaynakların kömür madenlerinden çıkarılması alanlarında proje bazlı, butik ve özel kaliteli çelikler üretmeye devam etmektedir. Günümüze kadar enerji sektörlerindeki katma değerli ürünlerin payını sürekli artırırken, gelecekte de enerjiye duyulan ihtiyacın giderek artması ve ülkelerin enerji politikaları gereği arz sıkıntıları yaşanmasını kaçınılmaz olarak görmekteyiz. Bu nedenle enerji sektörüne hizmet veren tesislerimizde talepler artarak, süreklilik arz edecektir.

Avrupa’daki enerji krizi demir-çelik sektöründe üretim kısıtlamalarına neden olurken enerji bağımlılığı giderek daha önemli hale geliyor. Birçok demir-çelik fabrikasının ya üretimi azalttığı ya da yüksek enerji maliyetlerini fiyatlarına yansıttığı görülüyor. Bu durum yüksek kalite standartlarında, enerji ve çevre dostu üretim yapabilen, proje bazlı butik üretimler gerçekleştirebilen ve son kullanıcıyı hedefleyen ihracatçılar için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Bu noktada enerji yoğun çalışan Türk üreticiler de maliyet ve temin yönünden enerji darboğazı yaşasa da artan ürün talebi ile birlikte enerjinin teminini sürekli sağlayan ve kendi enerjisini üretebilen kuruluşlar için önemli büyüme fırsatlarının oluşacağını düşünmekteyiz.

Kocaer Çelik olarak üretimlerimizi fabrikalarımızdaki yenilenebilir ve yeşil enerji kaynaklarımız ile gerçekleştirerek 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapmakta enerji sektöründe güneş enerji sistemlerinin altyapı çeliklerini, yüksek gerilim hatlarının çeliklerini, enerji santrallerinin konstrüksiyonlarının çeliklerini, yeraltı madenlerinin çeliklerini ve ekipmanlarını üretmekle birlikte, yapısal çelik, ulaşım, makine imalat, tarım, gemi inşa ve savunma sanayilerine hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Galvaniz Fabrikamızın yatırımını tamamlayarak, Türkiye’de ve Avrupa’da çelik profil imalatı, Servis Merkezi ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren öncü tesislerden biri olma özelliğini taşıyoruz.

2022 yılı başından itibaren küresel düzeyde yaşanan dalgalanmalara rağmen yılın ilk sekiz aylık döneminde ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artırmayı başardık. Yurtdışı dağıtım kanallarımızın genişliği, özellikle Birleşik Krallık’taki iştirakimiz ve mevcut depolarımız vasıtasıyla Avrupa’daki kotaların verdiği sınırlamayı iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. İhracattaki bu güçlü kaslarımız önümüzdeki dönemde Avrupa’dan gelebilecek ek taleplerde bizlerin avantajlı konumumuzu sürdürmemizi sağlayacaktır.

Resesyon endişeleriyle sektörde üretim miktarlarının önemli oranda gerilediği gözlenirken biz Ar-Ge, tasarım ve üretim tecrübemiz ile projelere özel çözüm ve katma değerli yeni ürünler sunabildiğimiz için bu süreci belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sürdürüyoruz. 2022 yılı sonunda A2 Fabrikamıza, 2023 yılı ortasında A1 Fabrikamıza yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanıp gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile küresel rekabet gücümüzü ve ihracatımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz.

Yenilenebilir enerji alanında hedeflediğimiz yatırımlarımız da programlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. Halihazırda tükettiğimiz enerjinin yüzde 33’ünü kendi tesislerimizde yenilebilir kaynaklardan üretiyoruz. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında, mevcut 15 milyon kWh kurulu gücümüzü ilk etapta 30 milyon kWh’a çıkarırken, önümüzdeki yılın sonuna kadar tükettiğimiz enerjinin tamamını üretmeyi hedefliyoruz.

World Media Group (WMG) Haber Servisi 

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   kocaer-celik

Tümü