Binalarda Yıldırım Korunma Sistemlerinin Kurulması

Binalarda Yıldırım Korunma Sistemlerinin Kurulması Yıldırım Koruma Sistemleri: Önemli Temeller

02:54:51 | 2020-06-22

 "Yıldırımdan korunma sistemi" terimi, yapıların yıldırımın zararlı etkilerinden korunmasına hizmet eden tüm önlemlerin nasıl olması gerektiğine işaret eder. Eksik önlemler yapıları tamamen tahrip edebilir. Bu durumda, bileşenlerde mevcut olan su, reçineyi veya hatta uçucu yağları patlayarak buharlaşarak ciddi hasara neden olabilir. Buna ek olarak, ortaya çıkan ısı yangınlara neden olabilir ve elektrik hatlarında veya metalik borularda ciddi zararlara neden olabilir. Bir yıldırımdan korunma sistemi, bir çarpmanın potansiyel hasarını en aza indirebilir ve böylece yıldırım çarpmasının zararlı etkilerine karşı güvenilir koruma sağlar.

Yıldırım koruma sistemi ne zaman kurulmalıdır?

Devletin yapı kuralları gereklerine uygun yıldırımdan korunma sistemleri inşa edilmelidir, inşaat izni çıkarılması için dahi paratoner tesisatı kurulması beklenmelidir. Bununla birlikte, bu durum yapının cinsine göre  değişmektedir.

Ancak, kural olarak, bu düzenlemeler, gökdelenler, kuleler veya tepe yapıları gibi çevrelerine açıkça hakim olan binalara yıldırımdan korunma sistemlerinin kurulmasını gerektirir. Ayrıca, söz konusu bina yangın tehlikesi olan alanlara sahipse, yıldırımdan korunma her zaman yapılmalıdır. Bu özellikle ahşap veya tahtadan yapılmış çatı kaplamaları ile ilgili bir durumdur. Ayrıca, hemen hemen tüm bina yönetmelikleri, patlayıcı maddelerin depolandığı veya bu riskli olan tesisler veya binalar için bir yıldırımdan korunma sisteminin kurulmasını gerektirir; bu, endüstriyel tesisler bağlamında genellikle geçerlidir. İnsanlar ve / veya kültürel varlıklar bina içerisinde özel bir şekilde korunacak olsa bile, bir yıldırım koruma sistemi kurulmalıdır.

Yıldırım koruma sisteminin bakımı

Sistemin inşasına ek olarak, ilgili tesislerin tamamen çalışır durumda olmasını sağlamak için bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi zorunludur. Kural olarak, bu, yıldırım koruma sınıfına bağlı olarak her iki yılda bir yapılmalıdır. Sistemler, örneğin hava koşulları veya aşındırıcı ortamlar nedeniyle arızaya eğilimliyse, bu tür testler önemli ölçüde daha kısa aralıklarla yapılmalıdır. Ayrıca, her zaman, yıldırım standardizasyonunun mevcut durumunu bilen ve ilgili bir mesleki eğitime sahip olan, eğitimli bir yıldırımdan korunma uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

World Media Group (WMG) Haber Servisi
ETİKET :   bina yildirim koruma

Tümü